آسیب دیدگی حاد در کمین نوجوانان

آسیب دیدگی حاد در کمین نوجوانان

آیا تمرینات قدرتی برای نوجوانان مضر است؟ آیا واقعا تمرینات قدرتی باعث آسیب دیدگی حاد به دستگاه اسکلتی
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+
زمان مطالعه: کمتر از 5 دقیقه

آسیب دیدگی حاد

آیا تمرینات قدرتی برای نوجوانان مضر است؟ آیا واقعا تمرینات قدرتی باعث آسیب دیدگی حاد به دستگاه اسکلتی نوجوانان میشود؟ آیا تمرینات قدرتی در نوجوانان قدرت را افزایش می دهد؟

آسیب دستگاه اسکلتی

علاوه بر آسیب های معمولی که ممکن است بزرگسالان به آن دچار شوند، کودکان و نوجوانان در معرض آسیب دیدگی غضروف رشد می باشند.

غضروف رشد در سه نقطه از یدن قرار دارد:

۱- صفحه اپی فیز ۲- سطح مفصلی ۳- انتهای اپی فیز (تاندون محرک)

استخوان های طویل بدن از ناحیه صفحات اپی فیز که در انتهای آنها واقع شده اند رشد می کنند که رشد آن ها ناشی از تغیرات هورمونی است.

صفحات اپی فیز بعد از بلوغ به استخوان تبدیل شده و رشد طولی استخوان و در نتیجه رشد طولی فرد موفق می شود. عمل غضروف سطح مفصلی جذب نیروها و ضربه هایی است که به استخوان ها وارد می شوند آسیب دیدگی این غضروف ممکن است به ناهنجاری سطح مفصلی منجر شده و در هنگام حرکت باعث بروز درد گردن غضروف رشد در اپی فیز انتهایی ( محل اتصال تاندون به استخوان) واحدهای اتصالی _تاندون_ عضله و اتصال محکم بین تاندون و استخوان را تضمین می کند. آسیب دیدگی غضروف رشد در این نقطه ممکن است موجب درد و همچنین سبب افزایش فاصله بین تاندون و استخوان گردد.

آسیب دیدگی حاد

آسیب های حاد به کم خونی موضعی که منجر به آسیب دیدگی می شوند اطلاق می گردد. خطر آسیب حاد بیشتر به وزنه برداران نوجوان که شکستگی در صفحه اپی فیز آنها به وجود می آید مربوط می شود. این محل در کودک برای شکستگی آمادگی زیادی دارد زیرا صفحه اپی فیز هنوز استخوانی نشده و قدرت استخوان بزرگسالان را ندارد، تمام گزارش هایی این حالت مربوط به بالا بردن وزنه با حداکثر قدرت به بالای سر می باشد (مثل پرس بالای سر و حرکت بالا زدن در حرکت دو ضرب) در نتیجه گزارش های این حالت دو برنامه با احتیاط را برای کودکان و نوجوانان پیشنهاد می کند.

۵ راه ترمیم سریع آسیب دیدگی

۱- منع کردن کودکان از به کار بردن حداکثر قدرت یا نزدیک به آن برای یک تکرار.

۲- علت هر آسیبی ممکن است تکنیک غلط و شکل غلط حرکت باشد که باید شکل صحیح تمام تمرینات مورد توجه باشد.

آسیب های مزمن

آسیب های حاد که به طور مکرر تکرار شده باشند به آسیب های مزمن تبدیل می شوند.

مورد دیگر به کار گیری بیش از حد موضع آسیب دیده می باشد. شکستگی های مهم، مربوط به استفاده های بیش از حد از موضع آسیب دیده است.

آسیب ممکن است هر سه نوع غضروف را در بر بگیرد. کار سنگین به وسیله کودکان و نوجوانان ممکن است باعث آسیب دیدگی صفحه اپی فیز شود که منجر به تعییر شکل استخوان گردد.

ضایعات مکرر شانه در بدنسازی، شنا و بازی بیسبال باعث آسیب دیدگی صفحه اپی فیز استخوان بازو می شود. این آسیب با حرکت دادن شانه، توام با درد است که اغلب آن را کاهش پیوستگی (فاصله پیدا کردن مفصلی) می نامند. این نوع آسیب به خصوص در غضروف های مفصلی زانو، مچ پا و آرنج اتفاق می افتد.

آسیب های پشت و کمر

تکرار آسیب های جزئی می تواند منجر به فشردگی مهره های ستون فقرات شود که در نتیجه باعث درد می گردد. طی جهش رشد در تعداد زیاد از کودکان «لوردوز» پیشرفت می کند«لوردوز»به افزایش انحنای کمر گفته می شود که معمولا با خمیدگی لگن همراه است.

چندین عامل در پدیده لوردوز دخالت دارند که عبارتند از:

افزایش رشد در قسمت قدامی مهره های بدن و سفت شدن عضلات همسترینگ (پشت ران) که موجب خمیدگی لگن می شود. در بسیاری حالات درد کمر با شکل غلط تمرین «اسکوات» و «لیفت» ارتباط دارد.

در اجرای آن این تمرینات، صاف نگه داشتن کمر و استفاده از پاها ضروری است. این عمل «مرکز ثقل» را روی عضلات کوچک پایین کمر قرار می دهد و مقاومت بیش از حد روی عضلات کوچک پایین کمر قرار می دهد و مقاومت بیش از حد روی پاهایی واقع می شود که در نتیجه قسمت پایین کمر را از فشار بیش از حد حفظ می کند.

درد کمر، ناشی از فشار بیش از حدی است که به وسیله گرفتگی عضلات، آسیب دیدگی لیگامنت ها و یا فشار روی دیسک مهره ها به وجود آمده است. ناراحتی های کمر که ناشی از تمرینات قدرتی است. با تمریناتی که عضلات شکم و پشت را قوی می کنند از بین می رود جهت تقویت کمر تمرینات قدرتی باید با شدت کم آغاز گردد و به سمت شدت متوسط پیشرفت کند.

کسب قدرت

به هر حال تمرینات قدرتی باعث افزایش قدرت در کودکان می شود که مورد بحث ما می باشند. مخالفین تمرینات قدرتی کودکان و نوجوانان، مدعی هستند که هر میزان کسب در قدرت یا حجیم شدن عضلات در کودکان و نوجوانان ناشی از سیستم هورمونی نورس آنان است. سطح سرم تستوسترون همان گونه که در بزرگسالان دیده می شود در کودکان بعد از تمرین در سطح بالایی نیست. این عقیده وجود دارد که تستوسترون برای افزایش حجم عضله مورد نیاز است. در دختران و پسران کسب قدرت موثر گزارش شده است. افزایش قدرت در نوجوانانی که تمرینات قدرتی را سه بار در هفته و به مدت ۸ تا ۲۴ هفته اجرا کرده اند و تمرین شامل تمرین با وزنه های آزاد و انواع ماشین های تمرین بوده و سن کودکان به طور متوسط ۱۲-۱۱ سال بوده است. چنین گزارش شده که کسب قدرت موثر در کودکان تمرین کرده بیش از کودکان گروه مشابه تمرین نکرده بوده است. تمام تحقیقات، بر روی آسیب های کودکان و نوجوانان که تمرینات قدرتی را اجرا کرده اند توجه نموده اند.

این تحقیقات به طور واضح شرح می دهند که تمرین قدرت برای دختران و پسران نوجوان می تواند سبب افزایش های چشم گیری در قدرت شود. این افزایش ها در قدرت زمانی می تواند بدون آسیب دیدگی کسب شود که برنامه خوبی فراهم شده و تحت نظارت دقیق قرار بگیرد.

امکان آسیب دیدگی حاد و مزمن در غضروف رشد بچه ها مفهومی است که به قوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین برنامه تمرین قدرتی برای نوجوانان نیاید بر اساس بلند کردن حداکثر وزنه یا نزدیک به آن متمرکز شده باشد. تعداد تکرارها باید حداقل ۱۰ تکرار در هر ست تمرین باشد و نباید با حداکثر قدرت همراه باشد.

برنامه هایی برای نوجوانان

برنامه تمرینات قدرتی برای یک نوجوان باید مسیر مشابه برنامه تمرینات قدرتی بزرگسالان را دنبال کند. علاوه بر آن، امکان آسیب غضروف رشد در کودکان باید در توسعه برنامه مورد توجه باشد.

تجزیه و تحلیل نیازها

بچه ها به همان اندازه که به قدرت نیاز دارند به توسعه آمادگی قلبی – عروقی و انعطاف و مهارت های حرکتی نیز نیاز دارند یک برنامه تمرین قدرتی نباید با گذشت زمان این جنبه های آمادگی جسمانی را نادیده بگیرد و نباید مانع بازی آنها شود. برنامه ای که برای بچه ها خوب طرح شده و با دقت نظارت شود اجرای آن به بیش از ۳۰ تا ۴۰ دقیقه در هر جلسه و بیش از سه نوبت در هفته نیاز ندارد. برنامه ی تمرین قدرتی باید در محیطی که موجب آرامش و لذت بچه ها شود اجرا گردد قبل از تمرین هر برنامه قدرتی، کلیدی بچه ها باید به وسیله پزشک آگاه به طب ورزشی معاینه شوند. این عمل برای جلوگیری از آسیب دیدگی بچه ای که پزشک شرایط بدنی نامناسبی برای شرکت در یک برنامه تمرین قدرتی دارد مفید است.

ایمنی های لازم برای کودکان

راجع به آسیب غضروف رشدو در نتیجه نیاز به کار قدرتی متوسط (ده تکرار ماکزیمم) تکرار زیاد (حداقل ده تکرار ماکزیمم) در هر ست از ایمنی هایی است که قبلا به آنها اشاره شد ایمنی های دیگر توسط بچه هایی که تمرینات قدرتی را اجرا می کنند باید به کار برده شوند. تمام بچه هایی که در تمرین قدرتی شرکت می کنند باید از نظر فکری به اندازه کافی رشد کرده باشند. در ادامه این خط سیر باید خاطرنشان شود. از شوخی های بیجا و خستگی که ممکن است منجر به آسیب دیدگی خود با دوستانتان شود خودداری ورزند تکنیک های غلط باید همان موقع که تشخیص داده می شوند، تصحیح شوند این موضوع به بچه ها کمک می کند که شکل صحیح تکنیک و اهداف جلوگیری از آسیب دیدگی را فراگیرند، به خصوص برای تمریناتی که شامل قسمت پایین کمر می باشند (دو ضرب، لیفت و اسکوات)

مسابقات تکنیک جهت برداشتن وزنه های مختلف باید بیش از برداشتن حداکثر وزنه مورد توجه باشد. این عمل باعث می شود که بچه ها کاربرد صحیح تکنیک را یاد بگیرند و روزنه ای برای رقابت تعداد زیادی از بچه ها باز می کند. جهت آسانی اجرا تمرین به سطح فضای کافی نیاز می باشد تا اجرای حرکت را مطمئن را برای بچه ها به وجود آورد. تکنیک های خراب و غلط باید به طور مداوم مورد توجه باشد

مربی یا نظارت کننده، باید وزنه هایی را که به وسیله بچه ها به کار برده می شوند بررسی کنند. به علت طبیعت رقابت بعضی از بچه ها سعی می کنند که حداکثر وزنه را برای یک مرتبه بلند کنند که مربی باید به بچه هایی که می تواننند ۵ کیلو را بیش از ۱۰ بار بلند کنند توجه نمایند. آنها بدون شک نیرومند تر و قوی تر می باشند. برداشت حداکثر وزنه بدون خطر توسط بچه ها به بلوغ فکری و جسمی کودک بستگی دارد، یک قانون کلی می گوید: «بلند کردن حداکثر وزنه توسط کودک یا نوجوان تا موقعی که به سن ۱۶ ساالگی نرسیده باشند نباید صورت پذیرد.»

در ایران رشد طولی تا سن ۲۰-۱۸ سالگی می باشد. کودکان و نوجوانان باید این را بدانند که با صبر و استقامت و اراده حتماً به اهداف خود خواهند رسید. در غیر این صورت، گروه عجله کنندگان زود متوقف می شوند.

اگر سوال جدیدی دارید در زیر این مطلب مطرح کنید تا به سوال و جواب ها اضافه شود.
به اشتراک بگذارید:
داغترین مطالب سایت
تاثیر بدنسازی و پرورش اندام در رشد قد
تاثیر بدنسازی و پرورش اندام در...
 
۷۹۶دیدگاه
مکمل ارژنین
آشنایی با مکمل ال-آرژنین و سوا...
 
۷۵۹دیدگاه
روش دریافت کارت مربیگری بدنسازی
روش دریافت کارت مربیگری بدنساز...
 
۵۹۲دیدگاه
برنامه بدنسازی
مشاوره و دریافت آنلاین برنامه ...
 
۵۸۸دیدگاه
نوجوانان ، بدنسازی، تهدیدها وفرصتها
نوجوانان – بدنسازی، تهدی...
 
۵۳۷دیدگاه
سوال جواب های متداول و رایج در بدنسازی و فیتنس
سوال جواب های متداول و رایج در...
 
۴۳۵دیدگاه

ارسال دیدگاه

2 دیدگاه در “آسیب دیدگی حاد در کمین نوجوانان

  1. Avatar
    1. اصغر مرادی

ارسال دیدگاه