خرید و فروش دستگاه بدنسازی

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات :  مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰٫ لطفا در تلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : طرح ایمپالس

قیمت : –

میزان کارکرد : –

به اشتراک بگذارید:
دستگاه بدنسازی ایرانی طرح پالس (1)

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات :  مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰٫ لطفا در تلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : طرح پالس انگلستان

قیمت : یک ست اکبند باشگاه با لوازم اصلی حدود ۱۳۰میلیون

میزان کارکرد : تحویل ۲۵ روزه

به اشتراک بگذارید:
دستگاه بدنسازی بادی استرانگ بی اس BS (1)

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات :  مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰٫ لطفا در تلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : بادی استرانگ مدل BS

قیمت :     ۱۰ایستگاه خارجی با تلفیقی از میز نیمکت و لوازم ایرانی حدود۲۵۰میلیون تومان

میزان کارکرد : تحویل به روز

به اشتراک بگذارید:
دستگاه بدنسازی ایرانی طرح سالتر اسپانیا (3)

تعداد دستگاه ها: ست کامل باشگاهی

مشخصات:  طبق تصاویر

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ -لطفا در تلگرام پیام بگذارید.

شرکت سازنده: طرح سالتر اسپانیا 

قیمت:  لوازم اصلی یک باشگاه ۱۸۰میلیون

میزان کارکرد:  نو – اکبند

به اشتراک بگذارید:

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات :  مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰٫ لطفا در تلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : طرح تکنوجیم

قیمت :  حدودا یک سری وسایل اصلی این مدل ۱۵۰میلیون 

میزان کارکرد : آکبند-تحویل ۵۰ روزه

به اشتراک بگذارید:
طرح هویست آمریکا (1)

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات :  مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰٫ لطفا در تلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : طرح هویست آمریکا

قیمت :  حدودا یک ست وسایل اصلی یک باشگاه ۲۵۰میلیون

میزان کارکرد : آکبند-تحویل ۵۰ روزه

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی دست دوم (1)

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : خارجی و ایرانی

قیمت :   تماس بگیرید

میزان کارکرد : دست دوم

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های هوازی باشگاهی (1)

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات :  طبق لیست

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : تایوان

قیمت : طبق لیست 

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
دستگاه بدنسازی ایرانی (1)

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ایرانی 

قیمت : ۳۰ میلیون

میزان کارکرد : دست دوم

به اشتراک بگذارید:
دستگاه بدنسازی ایرانی طرح سالتر (2)

تعداد دستگاه ها: ۳۵ عدد_طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: طرح سالتر

قیمت: ۸۵میلیون

میزان کارکرد: آکبند-تحویل ۲۰روزه


به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی اسپرت ارت sport art (1)

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: اسپرت آرت- SPORT ART

قیمت: ۶۰۰ میلیون نقد

میزان کارکرد: ۶ ماه کارکرده

به اشتراک بگذارید:
دستگاه بدنسازی ایرانی هکتور

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: هکتور ایران

قیمت:

میزان کارکرد: دست دوم در حد نو

به اشتراک بگذارید:

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: پاناتا-panatta

قیمت:

میزان کارکرد: دست دوم

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی اسپرت ارت sport art (9)

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

 

شرکت سازنده: اسپرت آرت -SPORT ART

قیمت: ۴۰۰ میلیون

میزان کارکرد: دست دوم

به اشتراک بگذارید:
جلو ران

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: DHZ-EVOST

قیمت: ایستگاهی ۱۷ میلیون-کراس و اسمیت ۱۸/۵ میلیون

میزان کارکرد: آکبند در جعبه

به اشتراک بگذارید:

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: MBH

قیمت:

میزان کارکرد: دست دوم

به اشتراک بگذارید:
لت تک دست

تعداد دستگاه ها: ۹ ایستگاه

مشخصات: طبق تصاویر

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: MBH

قیمت:  ایستگاهی ۱۱ میلیون

میزان کارکرد: دست دوم در حد نو

به اشتراک بگذارید:
دستگاه بدنسازی دست دوم ایرانی

تعداد دستگاه ها: طبق تصاویر

مشخصات: طبق تصاویر

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: طرح تکنو جیم

قیمت:  –

میزان کارکرد: دست دوم

به اشتراک بگذارید:
وزنه آزاد ایرانی (1)

تعداد دستگاه ها: ۴ ایستگاه 

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: ایران

قیمت: 

میزان کارکرد: آکبند-تحویل ۲۰روزه

به اشتراک بگذارید:

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: 

قیمت: 

میزان کارکرد: 

به اشتراک بگذارید:
دستگاه بدنسازی دست دوم خارجی (4)

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: فیت فلکس

قیمت: 

میزان کارکرد: دست دوم در حد نو

به اشتراک بگذارید:
دستگاه بدنسازی بادی استرانگ مدل k 5

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده:

قیمت:

میزان کارکرد:

به اشتراک بگذارید:
دستگاه بدنسازی هویست

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فوق العاده فول تمیز برای دوهزار متر فضا

فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده:  یک ست دستگاه بدنسازی هویست امریکا
هوازی پریکور امریکا
وزنه ازاد هامر امریکا

قیمت: فقط حضوری 

میزان کارکرد:  کم کارکرد

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی خارجی تکنو جیم techno gym

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات:  دستگاه ها بدون مانیتور می باشند.

فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده: ست تکنو جیم اصل ایتالیا

قیمت: ۱/۵ میلیارد

میزان کارکرد: کم کارکرد و فوق العاده تمیز

 

 

به اشتراک بگذارید:

تعداد دستگاه ها :  

مشخصات :  

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : 

قیمت : 

میزان کارکرد : 

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی هویست و پالس (1)

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات : طبق عکس ها

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: هویست آمریکا و پالس اتگلستان

قیمت : 

میزان کارکرد: –

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی ایمپالس دست دوم

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ایمپالس و ریلکس 

قیمت : ۳۵۰میلیون

میزان کارکرد :چند ماه و مابقی دوسال 

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی دسته دوم بی اچ

تعداد دستگاه ها: طبق تصاویر

مشخصات: طبق تصاویر 

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده: بی اچ BH 

قیمت: ۴۰۰میلیون 

میزان کارکرد: دوسال 

به اشتراک بگذارید:
دستگاه بدنسازی ایرانی دسته دوم

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ماکسیم

قیمت : ۴۰میلیون

میزان کارکرد : دست دوم

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی فیت تک FFITTECH

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : FFITTECH

قیمت : هر ایستگاه سیم کش ۱۱تا۱۲میلیون

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی VORTEX

  تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  تحویل ۴۵روزه 

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : VORTEX

قیمت : هرایستگاه سیم کش۵۸۰۰ 

میلیون

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی دسته دوم ایزی لاین (3)

تعداد دستگاه ها : ۱۰  ایستگاه 

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ایزی لاین

قیمت : ۸۰میلیون نقدی

میزان کارکرد : دسته دوم

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی دسته دوم فری موشن (4)

تعداد دستگاه ها : ۱۳ عدد 

مشخصات :  هر دستگاه شامل حداقل ۱۰ حرکت می باشد

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : فری موشن

قیمت : ۲۴۰ میلیون

میزان کارکرد : دسته دوم

به اشتراک بگذارید:

                   تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : پروفشنال

قیمت : ۲۰۰میلیون

میزان کارکرد : دسته دوم

به اشتراک بگذارید:
دستگاه بدنسازی بادی تون

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : بادی تون

قیمت :   –

میزان کارکرد :  دسته دوم

به اشتراک بگذارید:

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : تکنوجیم ایتالیا

قیمت :   

میزان کارکرد :  دست دوم

 

 

 

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی خارجی لیکون

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : لیکون 

قیمت : ۴۰۰میلیون

میزان کارکرد :  دسته دوم

به اشتراک بگذارید:

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ایرانی طرح تکنوجیم

قیمت : 

میزان کارکرد :  

به اشتراک بگذارید:
سوپر اسپرت-super sport

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    

شرکت سازنده : سوپر اسپرت  (super sport)

قیمت : تماس بگیرید 

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
دستگاه اچ سایتک

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰   

شرکت سازنده : سایتک CYTECH

قیمت : تماس بگیرید 

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
طرح جدید ایرانی

تعداد دستگاه ها : طبق لیست و تصاویر

مشخصات : طبق لیست و تصاویر

توضیحات : بدلیل عدم کیفیت در تولید بااین شرکت همکاری نمیکنیم   

شرکت سازنده : ایرانی طرح mbh

قیمت : ست کامل ۷۰ میلیون تومان

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
دستگاه یدنسازی شوک-shock خارجی

تعداد دستگاه هاباشگاه کامل

مشخصاتطبق تصاویر

توضیحاتفروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی  

شرکت سازنده : Telju اسپانیا

قیمت

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
بادی تون خارجی

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی  

شرکت سازنده : BodyTone اسپانیا

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
دستگاه بدنسازی بادی فول طرح ممتاز

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی

شرکت سازنده : طرح ممتاز

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
بادی فول سری یک

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل 

مشخصات : رنگ بدنه نقره ای روکش های قهوه ای و مشکی 

توضیحات : تحویل ۱۰ روزه -تلفن فروشند مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده : دستگاه های بدنسازی  بادی فول

قیمت : ست کامل ۸۵ میلیون

میزان کارکرد : آکبند 

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های شرکت دبلیو ان کیو wnq

تعداد دستگاه ها : ست کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : دبلیو ان کیو

قیمت : فقط ایستگاه ها ۱۳۰میلیون

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:

تعداد دستگاه ها : طبق لیست و تصاویر

مشخصات : طبق لیست و تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    

شرکت سازنده : 

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند 

به اشتراک بگذارید:
فوق مدرن

تعداد دستگاه ها : ۱۳ ایستگاه

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : تحویل ۶۰ روزه-فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده : بادی فول (طرح هویست آمریکا)

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
دستگاه بدنسازی بادی فول طرح بادی استرانگ

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    

شرکت سازنده : بادی فول (طرح بادی استرانگ)

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
بادی استرانگ

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  

شرکت سازنده : بادی استرانگ

قیمت : تماس بگیرید 

میزان کارکرد :  آکبند

به اشتراک بگذارید:
طرح استایل

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰   

شرکت سازنده : بادی فول (طرح استایل)

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
دستگاه بدنسازی متریکس فیتنس

تعداد دستگاه ها : ۴۰ عدد 

مشخصات : نقره ای روکش مشکی

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : متریکس جی۳ 

قیمت : ۴۹۰میلیون

میزان کارکرد : یک هفته 

بر آورد قیمت نو : ۶۰۰ میلیون

به اشتراک بگذارید:

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده :

قیمت :

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
اسپرت ارت

تعداد دستگاه ها : کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    

شرکت سازنده : 

قیمت : 

میزان کارکرد : 

به اشتراک بگذارید:
دستگاه کراس فیت

تعداد دستگاه ها :  

مشخصات : طبق تصویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : کراس فیت

قیمت : 

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی ام بی اچ mbh مدل mnm

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ام بی اچ مدل  MNM

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : اکبند

به اشتراک بگذارید:
بادی استرانگ

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده: ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : بادی استرانگ A6

قیمت :-

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی ام بی اچ mbh مدل mtm

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : طرح های مختلف  MBH

قیمت :-

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی استیل فلکس

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده: ۰۹۲۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : استیل فلکس

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
هوازی حرفه ای

تعداد دستگاه ها :

مشخصات :  –

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : برندهای مختلف دستگاه های هوازی

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

 

 

به اشتراک بگذارید:
پاور لایف

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل 

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده: ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : پاور لایف

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : اکبند

به اشتراک بگذارید:
ناتیلوس

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ناتیلوس ONE

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
تاف استاف

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده :۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : تاف استاف مدل CAL GYM

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
پاور کرون

تعداد دستگاه ها : ایستگاه های کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات: فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : پاور کرون

قیمت :

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های شرکت اسپرت ارت sport art

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : اسپرت ارت

قیمت : 

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های شرکت تاف استاف tuff stuff

تعداد دستگاه ها :  باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی- ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰      

شرکت سازنده : تاف استاف

قیمت : هر دستگاه ۳۵میلیون

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
دستگاه بدنسازی بادی فول سری یک

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : تماس با فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : وزنه آزاد طرح پاورلایف 

قیمت : 

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی شرکت دی اچ زد

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل
مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : تماس با فروشنده- ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : دی اچ زد -مدل ایوست

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی ایرون مستر

تعداد دستگاه ها : باشگاه کمل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : تماس با فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده : آیرون مسترتایوان

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
دستگاه بادی استرانگ

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : شماره تماس فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  

شرکت سازنده : بادی استرانگ مدلA9 (طرح تکنوجیم ایتالیا)

قیمت : هر ایستگاه ۱۵/۵۰۰میلیون تومان

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
تکنو جیم

تعداد دستگاه ها :

مشخصات : هوازی کامل دستگاه های وزنه ازاد و دستگاه های شمش خور کامل مناسب برای ۶۰۰ متر و بیشتر

توضیحات : تلفن فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  

شرکت سازنده : تکنو جیم ایتالیا

قیمت : قیمت ۲۰ در صد زیر قیمت کمپانی

میزان کارکرد : یکسال

بر آورد قیمت نو : ۱میلیارد تومان

به اشتراک بگذارید:
تکنو جیم

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : تکنو جیم ایتالیا

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد :  –

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های بدنسازی تکنوجیم ارتیس

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : مرادی فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : تکنوجیم ایتالیا

قیمت : ۱/۵ میلیارد باشگاه کامل

میزان کارکرد : آکبند 

به اشتراک بگذارید:
دستگاه های شرکت پالس pulse

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده :  پالس انگلستان

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:

تعداد دستگاه ها : 

مشخصات : برای فروش موجود نیست

توضیحات : 

شرکت سازنده : 

قیمت : 

میزان کارکرد : آکبند 

به اشتراک بگذارید:
تشک و گرانوم

تعداد دستگاه ها : در تمامی رنگها

مشخصات : در رنگ بندی مختلف

توضیحات : تلفن فروشنده: ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : 

قیمت :

 

 

به اشتراک بگذارید:
دمبل 6گوش، دمبل بانوان، هالتر، وزنه

تعداد دستگاه ها : سری کامل باشگاهی

مشخصات : مشکی تمام لاستیک

توضیحات : تلفن فروشنده: ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : بادی فول

قیمت : 

شش گوش ۵۸۰۰- درجه دو ۴۸۰۰ درجه سه

به اشتراک بگذارید: