دستگاه های بدنسازی پروفشنال
دستگاه های بدنسازی دسته دوم پروفشنال

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : پروفشنال

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : دسته دوم

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دستگاه های بدنسازی فیت تک FFITTECH
دستگاه های بدنسازی فیت تک FFITTECH

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : FFITTECH

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دستگاه های بدنسازی VORTEX
دستگاه های بدنسازی VORTEX

داد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : VORTEX

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دستگاه های بدنسازی دسته دوم ایزی لاین
دستگاه های بدنسازی دسته دوم ایزی لاین

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

 

شرکت سازنده : ایزی لاین

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : دسته دوم

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دستگاه های بدنسازی دسته دوم فری موشن
دستگاه های بدنسازی دسته دوم فری موشن

تعداد دستگاه ها : ۱۳ عدد 

مشخصات :  هر دستگاه شامل حداقل ۱۰ حرکت می باشد

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : فری موشن

قیمت : ۱۹۵ میلیون

میزان کارکرد : دسته دوم

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دستگاه های بدنسازی مبارز دسته دوم
دستگاه های بدنسازی دسته دوم مبارز

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : مبارز

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : دسته دوم

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دستگاه های دسته دوم پروفشنال
دستگاه های بدنسازی پروفشنال دسته دوم

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : پروفشنال

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : دسته دوم

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دستگاه های بدنسازی دسته دوم بادی تون

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : بادی تون

قیمت :   

میزان کارکرد :  دسته دوم

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دستگاه های بدنسازی مدل MBH_MN

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : MBH_MN

قیمت :   

میزان کارکرد :  دسته دوم

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
مبارز دست دوم
مبارز دست دوم

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده :مبارز 

قیمت :   

میزان کارکرد :  دسته دوم

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
متریکس دسته دوم
دستگاه های بدنسازی دسته دوم متریکس در حد نو

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

 

 

شرکت سازنده : متریکس آمریکا

قیمت :   

میزان کارکرد :  دسته دوم

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دستگاه های بدنسازی دسته دوم تکنوجیم در حد نو

 

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

 

شرکت سازنده : تکنوجیم ایتالیا

قیمت :   

میزان کارکرد :  دسته دوم

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دستگاه های بدنسازی خارجی لیکون

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

 

شرکت سازنده : لیکون 

قیمت :   ۳۰۰ میلیون(با شرایط نقد و اقساط)

میزان کارکرد :  دسته دوم

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دستگاه بدنسازی طرح تکنوجیم

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

 

شرکت سازنده : ایرانی طرح تکنوجیم

قیمت :   ۸۰ میلیون

میزان کارکرد :  دسته دوم

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
ام بی اچ مدل MU

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ام بی اچ مدل MU

قیمت : …….

میزان کارکرد :  دسته دوم

 

(بیشتر…)

مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
باشگاه کامل طرح MBH
باشگاه کامل طرح MBH

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : باشگاه کامل طرح MBH

قیمت : ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

میزان کارکرد :  دسته دوم

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
ایرانی دسته دوم تمیز

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  

شرکت سازنده : ایرانی لوله ای

قیمت : ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

میزان کارکرد :  دسته دوم

 

 

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
سوپر اسپرت-super sport
دستگاه های سوپر اسپرت _ super sport

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    

 

شرکت سازنده : سوپر اسپرت  (super sport)

قیمت : تماس بگیرید 

میزان کارکرد :  آکبند


(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دستگاه اچ سایتک
دستگاه های سایتک _ CYTECH

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰   

شرکت سازنده :  CYTECH

قیمت : تماس بگیرید 

میزان کارکرد :  آکبند

 


(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
ایرانی لوله ای
طرح جدید ایرانی

تعداد دستگاه ها : طبق لیست و تصاویر

مشخصات : طبق لیست وتصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    

شرکت سازنده :  ایرانی طرح mbh

قیمت : ست کامل ۷۰ میلیون تومان

میزان کارکرد : آکبند

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دستگاه بدنسازی ایرانی کم کار

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول

 ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی  

شرکت سازنده : ایرانی (طرح متریکس)

قیمت : ۸۰ میلیون

میزان کارکرد : کارکرده در حد نو

 

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دستگاه یدنسازی شوک-shock
تلجو خارجی

تعداد دستگاه هاباشگاه کامل

مشخصاتطبق تصاویر

توضیحاتفروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی  

شرکت سازنده : Telju اسپانیا

قیمت

میزان کارکرد : آکبند

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
بادی تون
بادی تن خارجی

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی  

شرکت سازنده : BodyTone اسپانیا

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

 

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
ایرانی ممتاز
دستگاه بدنسازی ایرانی

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی

شرکت سازنده :  طرح ممتاز

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

 

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
بادی فول سری یک
دستگاه بدنسازی بادی فول سری یک

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل 

مشخصات : رنگ بدنه نقره ای روکشهای قهوه ای و مشکی 

توضیحات : تحویل ۱۰ روزه -تلفن فروشند مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده : دستگاه های بدنسازی  بادی فول

قیمت :  ست کامل ۸۵ میلیون

میزان کارکرد : آکبند 

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
WNQ
آلبوم دستگاه های بدنسازی wnq

تعداد دستگاه ها : ست کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : دبلیو ان کیو

قیمت : فقط ایستگاه ها ۱۳۰میلیون

میزان کارکرد : آکبند

 

 

 

 

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
طرح متریکس
ایرانی طرح متریکس

تعداد دستگاه ها : طبق لیست و تصاویر

مشخصات : طبق لیست و تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    

شرکت سازنده : بادی فول-طرح متریکس

قیمت :  تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند 

 

 

 

 

 


(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
هویست ایرانی
ایرانی فوق مدرن هویست

تعداد دستگاه ها : ۱۳ ایستگاه

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : تحویل  ۶۰روزه-فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده : بادی فول (طرح هویست آمریکا)

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

 

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
طرح بادی استرانگ
ایرانی طرح بادی استرانگ

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول

مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    

شرکت سازنده : بادی فول (طرح بادی استرانگ)

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
بادی استرانگ
دستگاه بدنسازی بادی استرانگ

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  

شرکت سازنده : بادی استرانگ

قیمت : تماس بگیرید 

میزان کارکرد :  آکبند

 

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
طرح استایل
دستگاه های بدنسازی طرح استایل

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰   

شرکت سازنده : بادی فول (طرح استایل)

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

 

 

 

 

 

 

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دستگاه بدنسازی متریکس فیتنس
باشگاه فوق کامل خارجی-متریکس

تعداد دستگاه ها : ۴۰ عدد 

مشخصات : نقره ای روکش مشکی

توضیحات : فروشندهمرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : متریکس جی۳  

قیمت : ۴۹۰میلیون

میزان کارکرد : یک هفته 

بر آورد قیمت نو : ۶۰۰میلیون

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
پاناتا
دستگاه های بدنسازی طرح پاناتا

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  

شرکت سازنده : ایرانی طرح پاناتا

قیمت : ۸۵میلیون

میزان کارکرد : آکبند

 

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
اسپرت ارت
دستگاه های بدنسازی اسپرت ارت

تعداد دستگاه ها : کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    

شرکت سازنده : اسپرت ارت

قیمت : ۳۲۰میلیون

میزان کارکرد : یکسال

 

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
کراس فیت
دستگاه کراس فیت

تعداد دستگاه ها :  –

مشخصات : طبق تصویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : کراس فیت

قیمت : کامل۳۵میلیون

میزان کارکرد : آکبند

 

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
MBH
دستگاه های بدنسازی ام بی اچ مدل mnm

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ام بی اچ مدل  MNM

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : اکبند

 

 

 

 

 

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
بادی استرانگ
بادی استرانگ A6 – طرح متریکس

 

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده: ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

 

شرکت سازنده :   بادی استرانگ A6

قیمت : ایستگاهی ۷٫۹۰۰٫۰۰۰  

میزان کارکرد : آکبند

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
MBH
دستگاه های بدنسازی ام بی اچ – MBH

تعداد دستگاه ها :  باشگاه کامل

مشخصات :  –

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  

شرکت سازنده :  طرح های مختلف  MBH

قیمت : از ایستگاهی ۶ میلیون تا ۱۴میلیون

میزان کارکرد : آکبند

 

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
استیل فلکس
دستگاه های بدنسازی استیل فلکس

تعداد دستگاه ها :باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده:۰۹۲۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : استیل فلکس

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

 

 

 

 

 

 

 

 


(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
هوازی حرفه ای
دستگاه های هوازی حرفه ای

تعداد دستگاه ها :

مشخصات :  –

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : برندهای مختلف دستگاه های هوازی

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

 

 

 

.

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
پاور لایف
دستگاه های بدنسازی پاور لایف power life

تعداد دستگاه ها :  باشگاه کامل 

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده:۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده :   پاور لایف

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : اکبند

 .

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
ناتیلوس
دستگاه بدنسازی ناتیلوس- Nautilus

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ناتیلوس ONE

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند


.

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
تاف استاف
دستگاه های تاف استاف مدل CAL GYM

تعداد دستگاه ها :  باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده :۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده :  تاف استاف مدل CAL GYM

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

 

 

 

.

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دستگاه های پاور کرون POWER CROWN

تعداد دستگاه ها : ایستگاه های کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات: فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده :   پاور کرون

قیمت : هر ایستگاه ۸میلیون

میزان کارکرد : آکبند

.

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
سرشانه دستگاه
دستگاه های بدنسازی اسپرت ارت

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده :   اسپرت ارت

قیمت : باشگاه کامل ۴۵۰تا۶۰۰ میلیون

میزان کارکرد : آکبند


.

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
تاف استاف
دستگاه های بدنسازی تاف استاف آمریکا

تعداد دستگاه ها :  باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی-۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰      

شرکت سازنده : تاف استاف

قیمت : هر دستگاه ۳۵میلیون

میزان کارکرد : آکبند

 

.
به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
وزنه ازاد
دستگاه های وزنه ازاد بادی فول سری یک

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : تماس با فروشنده۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : وزنه آزاد بادی فول ساخت ایران درحد استاندارد جهانی

قیمت : هر ایستگاه ۴٫۹۵۰٫۰۰۰

میزان کارکرد : آکبند


.

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دی اچ زد
خارجی دی اچ زد
تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : تماس با فروشنده-۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  

شرکت سازنده : دی اچ زد -مدل ایوست

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

 

 

 

 

.

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
ایرون مستر
دستگاه های ایرون مستر تایوان

تعداد دستگاه ها : باشگاه کمل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : تماس با فروشنده۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده : آیرون مسترتایوان

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

 


.

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
بادی استرانگ
بادی استرانگ مدلA9 – طرح تکنوجیم

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : شماره تماس فروشنده۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  

شرکت سازنده : بادی استرانگ مدلA9 (طرح تکنوجیم ایتالیا)

قیمت : هر ایستگاه ۷۹۰۰

میزان کارکرد : آکبند

.

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
تکنو جیم
تکنو جیم دست دوم

تعداد دستگاه ها : –

مشخصات : هوازی کامل دستگاههای وزنه ازاد ودستگاههای شمش خور کامل مناسب برای ۶۰۰متر وبیشتر

توضیحات : تلفن فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  

شرکت سازنده : تکنو جیم ایتالیا

قیمت : قیمت ۲۰در صد زیر قیمت کمپانی

میزان کارکرد : یکسال

بر آورد قیمت نو : ۱میلیارد تومان


.

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
تکنو جیم
باشگاه فوق کامل تکنو جیم

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : تکنو جیم ایتالیا

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد :  

.

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
تکنوجیم
تکنوجیم یکی از برترین برندهای جهان

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : مرادی فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : تکنوجیم ایتالیا

قیمت : ۱/۵ میلیاردباشگاه کامل

میزان کارکرد : آکبند


.

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
پالس
دستگاه های بدنسازی pulse انگلستان

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده :  پالس انگلستان

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

 

 

 

.

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دمبل استیل
دمبل استیل درجه یک ایرانی

تعداد دستگاه ها : ۵کیلو تا ۵۰کیلو۱۴جفت

مشخصات : طبق عکس

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده : بادی فول

قیمت : هر کیلو ۷۵۰۰تومان

میزان کارکرد : آکبند


.

(بیشتر…)

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
تشک ضربه گیر (گرانول)،تاتمی ،کف پوش

تعداد دستگاه ها : در تمامی رنگها

مشخصات : در رنگ بندی مختلف

توضیحات : تلفن فروشنده:  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : بادی فول

قیمت : ضربه گیر ۲۰ میلی متر مربع درجه یک ۵۸ هزار تومان 

درجه دو ۴۸هزارتومان 

تاتمی هر متر مربع ۳۰ هزار تومان

 

 

 

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی
دمبل 6گوش، دمبل بانوان، هالتر، وزنه
دمبل ۶گوش، دمبل بانوان، هالتر، وزنه

تعداد دستگاه ها : سری کامل باشگاهی

مشخصات : مشکی تمام لاستیک

توضیحات : تلفن فروشنده:۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده : بادی فول

قیمت : هر کیلو  هشت گوش۶۸۰۰ پنج سال ضمانت-

شش گوش ۵۸۰۰-درجه دو۴۸۰۰درجه سه

 

 

 

 

 

.

به اشتراک بگذارید:
مشاهده قیمت و عکس دستگاه های بدنسازی