خرید و فروش دستگاه بدنسازی

تعداد دستگاه ها: 

مشخصات:

توضیحات: این تصاویر برای اطلاع رسانی میباشد

شرکت سازنده:

قیمت: -فروشی نیست جهت اطلاع رسانی 

میزان کارکرد:

تعداد دستگاه ها: 

مشخصات:

توضیحات: برای خرید دستگاهلطفا در تلگرام پیام بگذارید.۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: دستگاه های بدنسازی مدرن

قیمت: -فروشی نیست جهت اطلاع رسانی میباشد

میزان کارکرد:

تعداد دستگاه ها: 

مشخصات:

توضیحات: لطفا  برای هماهنگی در تلگرام پیام بگذارید.۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: تکنوجیم ایتالیا ۲۰۱۹

قیمت: -دریافت قیمت وسفارش فقط حضوری تهران

میزان کارکرد:

تعداد دستگاه ها: 

مشخصات:

توضیحات: لطفا برای هماهنگی در تلگرام پیام بگذارید.۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: هویست امریکا ۲۰۱۹

قیمت: -دریافت قیمت وسفارش فقط حضوری درتهران

میزان کارکرد:

دستگاه های هوازی باشگاهی (1)

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات :  طبق لیست

توضیحات : برای خرید ابتدا درتلگرام پیام بگذارید- مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : تایوان

قیمت :

میزان کارکرد : آکبند

دستگاه های بدنسازی اسپرت ارت sport art (1)

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: یکسال کارکرده

توضیحات: برای هماهنگی وخرید درتلگرام پیام بگذارید ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: اسپرت آرت- SPORT ART

قیمت: ۷۵۰ میلیون نقد

میزان کارکرد: ۶ ماه کارکرده

جلو ران

تعداد دستگاه ها: ۱۴ایستگاه اصلی

مشخصات:  بدون میز نیمکت -میز نیمکت ایرانی موجود است

توضیحات: لطفا برای بازدید و خرید در تلگرام پیام بگذارید ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰مرادی

شرکت سازنده: DHZ-EVOST دی اچ زد

قیمت: ۱۴ایستگاه ۲۵۴ میلیون نقد 

میزان کارکرد: آکبند در جعبه

دستگاه بدنسازی هویست

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فوق العاده فول تمیز برای دوهزار متر فضا

برای هماهنگی وخرید درتلگرام پیام بگذارید- مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده:  یک ست  هویست امریکا
هوازی پریکور امریکا-وزنه ازاد هامر امریکا
قیمت: فقط حضوری 

میزان کارکرد:  کم کارکرد

لت تک دست

تعداد دستگاه ها: ۹ ایستگاه

مشخصات: طبق تصاویر-محل دستگاها اصفهان

توضیحات: لطفا برای هماهنگی درتلگرام پیام بگذارید-مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: MBH ام بی اچ

قیمت:  ایستگاهی ۱۱ میلیون

میزان کارکرد: دست دوم در حد نو

دستگاه های بدنسازی دست دوم (1)

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : خارجی و ایرانی

قیمت :   تماس بگیرید

میزان کارکرد : دست دوم

وزنه آزاد ایرانی (1)

تعداد دستگاه ها: ۴ ایستگاه 

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: لطفا برای خرید در تلگرام پیام بگذارید-مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: ایران

قیمت: 

میزان کارکرد: آکبند-تحویل ۲۰روزه

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات :  مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰٫ لطفا در تلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : طرح ایمپالس

قیمت : –

میزان کارکرد : –

دستگاه بدنسازی بادی فول طرح بادی استرانگ

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    

شرکت سازنده : بادی فول (طرح بادی استرانگ)

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

دستگاه بدنسازی ایرانی طرح پالس (2)

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات :  مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰٫ لطفا در تلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : طرح پالس انگلستان

قیمت : یک ست اکبند باشگاه با لوازم اصلی حدود ۱۳۰میلیون

میزان کارکرد : تحویل ۲۵ روزه

دستگاه بدنسازی بادی استرانگ بی اس BS (2)

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات :  مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰٫ لطفا در تلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : بادی استرانگ مدل BS

قیمت :    ۱۰ایستگاه خارجی با تلفیقی از میز نیمکت و لوازم ایرانی حدود ۲۵۰میلیون تومان

میزان کارکرد : تحویل به روز

دستگاه بدنسازی ایرانی طرح سالتر اسپانیا (3)

تعداد دستگاه ها: ست کامل باشگاهی

مشخصات:  طبق تصاویر

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ -لطفا در تلگرام پیام بگذارید.

شرکت سازنده: طرح سالتر اسپانیا 

قیمت:  لوازم اصلی یک باشگاه ۱۸۰میلیون

میزان کارکرد:  نو – اکبند

دستگاه های بدنسازی طرح تکنوجیم (13)

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات :  مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰٫ لطفا در تلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : طرح تکنوجیم

قیمت :  حدودا یک سری وسایل اصلی این مدل ۱۵۰میلیون 

میزان کارکرد : آکبند-تحویل ۵۰ روزه

طرح-هویست-آمریکا-2

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات :  مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰٫ لطفا در تلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : طرح هویست آمریکا

قیمت :  حدودا یک ست وسایل اصلی یک باشگاه ۲۵۰میلیون

میزان کارکرد : آکبند-تحویل ۵۰ روزه

دستگاه-بدنسازی-ایرانی-طرح-سالتر-2-1

تعداد دستگاه ها: ۳۵ عدد_طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: طرح سالتر

قیمت: ۸۵میلیون

میزان کارکرد: آکبند-تحویل ۲۰روزه


دستگاه بدنسازی ایرانی هکتور

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: هکتور ایران

قیمت:

میزان کارکرد: دست دوم در حد نو

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: 

قیمت: 

میزان کارکرد: 

دستگاه های بدنسازی خارجی تکنو جیم techno gym

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات:  دستگاه ها بدون مانیتور می باشند.

فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده: ست تکنو جیم اصل ایتالیا

قیمت: ۱/۵ میلیارد

میزان کارکرد: کم کارکرد و فوق العاده تمیز

 

 

تعداد دستگاه ها :  

مشخصات :  

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : 

قیمت : 

میزان کارکرد : 

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات : طبق عکس ها

توضیحات : 

شرکت سازنده:

قیمت : 

میزان کارکرد: –

دستگاه های بدنسازی ایمپالس دست دوم

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ایمپالس و ریلکس 

قیمت : ۳۵۰میلیون

میزان کارکرد :چند ماه و مابقی دوسال 

دستگاه های بدنسازی دسته دوم بی اچ

تعداد دستگاه ها: طبق تصاویر

مشخصات: طبق تصاویر 

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده: بی اچ BH 

قیمت: ۴۰۰میلیون 

میزان کارکرد: دوسال 

دستگاه های بدنسازی فیت تک FFITTECH

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : FFITTECH

قیمت : هر ایستگاه سیم کش ۱۱تا۱۲میلیون

میزان کارکرد : آکبند

دستگاه های بدنسازی VORTEX

  تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  تحویل ۴۵روزه 

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : VORTEX

قیمت : هرایستگاه سیم کش۵۸۰۰ 

میلیون

میزان کارکرد : آکبند

دستگاه های بدنسازی دسته دوم ایزی لاین (3)

تعداد دستگاه ها : ۱۰  ایستگاه 

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ایزی لاین

قیمت : ۸۰میلیون نقدی

میزان کارکرد : دسته دوم

دستگاه های بدنسازی دسته دوم فری موشن (4)

تعداد دستگاه ها : ۱۳ عدد 

مشخصات :  هر دستگاه شامل حداقل ۱۰ حرکت می باشد

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : فری موشن

قیمت : ۲۴۰ میلیون

میزان کارکرد : دسته دوم

                   تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : پروفشنال

قیمت : ۲۰۰میلیون

میزان کارکرد : دسته دوم

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : تکنوجیم ایتالیا

قیمت :   

میزان کارکرد :  دست دوم

 

 

 

دستگاه های بدنسازی خارجی لیکون

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : لیکون 

قیمت : ۴۰۰میلیون

میزان کارکرد :  دسته دوم

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ایرانی طرح تکنوجیم

قیمت : 

میزان کارکرد :  

سوپر اسپرت-super sport

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    

شرکت سازنده : سوپر اسپرت  (super sport)

قیمت : تماس بگیرید 

میزان کارکرد : آکبند

دستگاه اچ سایتک

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰   

شرکت سازنده : سایتک CYTECH

قیمت : تماس بگیرید 

میزان کارکرد : آکبند

دستگاه یدنسازی شوک-shock خارجی

تعداد دستگاه هاباشگاه کامل

مشخصاتطبق تصاویر

توضیحاتفروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی  

شرکت سازنده : Telju اسپانیا

قیمت

میزان کارکرد : آکبند

بادی تون خارجی

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ مرادی  

شرکت سازنده : BodyTone اسپانیا

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

بادی فول سری یک

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل 

مشخصات : رنگ بدنه نقره ای روکش های قهوه ای و مشکی 

توضیحات : تحویل ۱۰ روزه -تلفن فروشند مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده : دستگاه های بدنسازی  بادی فول

قیمت : ست کامل ۸۵ میلیون

میزان کارکرد : آکبند 

دستگاه های شرکت دبلیو ان کیو wnq

تعداد دستگاه ها : ست کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده شرکت بادی فول مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : دبلیو ان کیو

قیمت : فقط ایستگاه ها ۱۳۰میلیون

میزان کارکرد : آکبند

تعداد دستگاه ها : طبق لیست و تصاویر

مشخصات : طبق لیست و تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰    

شرکت سازنده : 

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند 

بادی استرانگ

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  

شرکت سازنده : بادی استرانگ

قیمت : تماس بگیرید 

میزان کارکرد :  آکبند

طرح استایل

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰   

شرکت سازنده : بادی فول (طرح استایل)

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

دستگاه بدنسازی متریکس فیتنس

تعداد دستگاه ها : ۴۰ عدد 

مشخصات : نقره ای روکش مشکی

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : متریکس جی۳ 

قیمت : ۴۹۰میلیون

میزان کارکرد : یک هفته 

بر آورد قیمت نو : ۶۰۰ میلیون

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده :

قیمت :

میزان کارکرد : آکبند

تعداد دستگاه ها : کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات :  

شرکت سازنده : 

قیمت : 

میزان کارکرد : 

دستگاه کراس فیت

تعداد دستگاه ها :  

مشخصات : طبق تصویر

توضیحات : برای سفارش ابتدا در تلگرام پیام بگذارید- مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

 

شرکت سازنده : کراس فیت

قیمت : -ایرانی این محصول مطابق با سفارش تولید میشود

میزان کارکرد : آکبند

دستگاه های بدنسازی ام بی اچ mbh مدل mnm

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ام بی اچ مدل  MNM

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : اکبند

بادی استرانگ

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده: ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : بادی استرانگ A6

قیمت :-

میزان کارکرد : آکبند

دستگاه های بدنسازی ام بی اچ mbh مدل mtm

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : طرح های مختلف  MBH

قیمت :-

میزان کارکرد : آکبند

دستگاه های بدنسازی استیل فلکس

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده: ۰۹۲۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : استیل فلکس

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

هوازی حرفه ای

تعداد دستگاه ها :

مشخصات :  –

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : برندهای مختلف دستگاه های هوازی

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

 

 

پاور لایف

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل 

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده: ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : پاور لایف

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : اکبند

ناتیلوس

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ناتیلوس ONE

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

تاف استاف

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده :۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : تاف استاف مدل CAL GYM

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

پاور کرون

تعداد دستگاه ها : ایستگاه های کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات: فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : پاور کرون

قیمت :

میزان کارکرد : آکبند

دستگاه های شرکت اسپرت ارت sport art

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : اسپرت ارت

قیمت : 

میزان کارکرد : آکبند

دستگاه های شرکت تاف استاف tuff stuff

تعداد دستگاه ها :  باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی- ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰      

شرکت سازنده : تاف استاف

قیمت : هر دستگاه ۳۵میلیون

میزان کارکرد : آکبند

دستگاه بدنسازی بادی فول سری یک

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : تماس با فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : وزنه آزاد طرح پاورلایف 

قیمت : 

میزان کارکرد : آکبند

دستگاه های بدنسازی شرکت دی اچ زد

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل
مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : تماس با فروشنده- ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : دی اچ زد -مدل ایوست

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

دستگاه های بدنسازی ایرون مستر

تعداد دستگاه ها : باشگاه کمل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : تماس با فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده : آیرون مسترتایوان

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

دستگاه بادی استرانگ

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : شماره تماس فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  

شرکت سازنده : بادی استرانگ مدلA9 (طرح تکنوجیم ایتالیا)

قیمت : هر ایستگاه ۱۵/۵۰۰میلیون تومان

میزان کارکرد : آکبند

تکنو جیم

تعداد دستگاه ها :

مشخصات : هوازی کامل دستگاه های وزنه ازاد و دستگاه های شمش خور کامل مناسب برای ۶۰۰ متر و بیشتر

توضیحات : تلفن فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰  

شرکت سازنده : تکنو جیم ایتالیا

قیمت : قیمت ۲۰ در صد زیر قیمت کمپانی

میزان کارکرد : یکسال

بر آورد قیمت نو : ۱میلیارد تومان

تکنو جیم

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : تکنو جیم ایتالیا

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد :  –

دستگاه های بدنسازی تکنوجیم ارتیس

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : مرادی فروشنده ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : تکنوجیم ایتالیا

قیمت : ۱/۵ میلیارد باشگاه کامل

میزان کارکرد : آکبند 

دستگاه های شرکت پالس pulse

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده :  پالس انگلستان

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

تعداد دستگاه ها : 

مشخصات : برای فروش موجود نیست

توضیحات : 

شرکت سازنده : 

قیمت : 

میزان کارکرد : آکبند 

تشک و گرانوم

تعداد دستگاه ها : در تمامی رنگها

مشخصات : در رنگ بندی مختلف

توضیحات : تلفن فروشنده: ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : 

قیمت :

 

 

دمبل 6گوش، دمبل بانوان، هالتر، وزنه

تعداد دستگاه ها : سری کامل باشگاهی

مشخصات : مشکی تمام لاستیک

توضیحات : تلفن فروشنده: ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

برای لیست قیمت اسم محصول را درتلگرام پیام بگذارید

شرکت سازنده : بادی فول

قیمت : 

شش گوش ۵۸۰۰- درجه دو ۴۸۰۰ درجه سه

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: 

شرکت سازنده: 

قیمت:

میزان کارکرد: دست دوم

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات :

شرکت سازنده :

قیمت :   –

میزان کارکرد :  دسته دوم

تعداد دستگاه ها : طبق لیست و تصاویر

مشخصات : طبق لیست و تصاویر

توضیحات :   

شرکت سازنده :

قیمت :

میزان کارکرد : آکبند

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات : فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : ایرانی 

قیمت :

میزان کارکرد : دست دوم

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده:

قیمت:

میزان کارکرد: دست دوم

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

 

شرکت سازنده:

قیمت: 

میزان کارکرد: دست دوم

تعداد دستگاه ها: طبق تصاویر

مشخصات: طبق تصاویر

توضیحات: 

شرکت سازنده:

قیمت:  –

میزان کارکرد: دست دوم

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات:

شرکت سازنده:

قیمت: 

میزان کارکرد: دست دوم در حد نو

دستگاه بدنسازی بادی استرانگ مدل k 5

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات:

شرکت سازنده:

قیمت:

میزان کارکرد:

دستگاه بدنسازی بادی فول طرح ممتاز

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : 

شرکت سازنده :

قیمت : 

میزان کارکرد : آکبند

تعداد دستگاه ها : ۱۳ ایستگاه

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات :  

شرکت سازنده :

قیمت : تماس بگیرید

میزان کارکرد : آکبند

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات :

شرکت سازنده : 

قیمت :

میزان کارکرد : دست دوم