رشد درهر ست تمریني

چگونه ست‌هاي تمريني را براي حداكثررساندن رشد عضلاني طراحي كنيم بياييد بنشينيد و برنامه تمريني جديدي براي خود

چگونه ست‌هاي تمريني را براي حداكثررساندن رشد عضلاني طراحي كنيم
بياييد بنشينيد و برنامه تمريني جديدي براي خود تنظيم كنيد. چطور بايد اين كار را بكنيد؟ مثل خيلي‌ها احتمالاً شما هم ابتدا شروع مي‌كنيد اول عضلات را تقسيم مي‌كنيد و روزهاي هفته را به هر يك از آنها اختصاص مي‌دهيد و پس از آن هم براي روزهاي تمرين حركات را انتخاب مي‌كنيد. اگر هم واقعاً بلندپرواز باشيد ميزان وزنه‌هاي كاربردي خود را نيز تعيين خواهيد كرد.4
در حالي كه اين موارد مهم هستند، اما تعداد تمرينات خيلي مورد كم‌توجهي واقع مي‌شوند. مسئله اين است كه چطور بايد ست‌هاي خود را تعيين و تنظيم كنيد. ايجاد دستكاري در تعيين حركات تمريني و مقدار وزنه كاربردي مي‌تواند يك تأثير شديد روي موفقيت‌تان در بدنسازي داشته باشد. چه هدف‌تان بزرگترشدن باشد يا قوي‌تر شدن يا كم‌چربي‌تر شدن بخش اعظم آن بستگي به تعداد ست‌هاي تمريني دارد.

دانش و پشتوانه علمي ست‌ها
به تعداد مشخصي از تكرارهاي يك حركت كه به صورت پيوسته و بدون استراحت اجرا مي‌شوند يك ست تمريني گفته مي‌شود. جمله قبل تعريف يك ست تمريني بود، اما در آن ذكر نشده بود يك ست تمريني را مي‌توان با بي‌نهايت روش مختلف اجرا كرد. حال با دانستن اين مطلب سئوال‌هاي جالب‌تري هم پيش مي‌آيد: به هر گروه عضلاني در بدن چند ست تمريني بايد اجرا كرد؟ آيا بايد ست‌هاي عادي را اجرا كنيد يا اينكه سوپرست‌ها مؤثرتر هستند؟ آيا تعداد مشخصي از ست تمريني براي افزايش قدرت مهم است؟ چگونه مي‌توان به استقامت يا حجم عضلاني رسيد؟ براي چه مدتي بايد روي يك رژيم تمريني كار كرد؟ آيا هر جلسه بايد تمرين را تغيير داد؟ يا اينكه لازم است به برنامه‌ها متعهد بمانيد تا شاهد نتايجي از آن باشيد؟
در واقع، تعداد، نوع و حتي شيوه طراحي ست‌هاي تمريني كاملاً وابسته به اهداف هر فرد و سطح سابقه تمريني او دارد. هر چه بهتر تأثير اين فاكتورها را بدانيد و در مورد آنها آگاهي داشته باشيد، به نتايج بهتري دست پيدا خواهيد كرد.


ثبت دیدگاه