عضلات شیمک

آزمایش قدرت عضله مستقیم شکمی

آزمایش قدرت عضله مستقیم شکمی روش اجرا:در حالی که داوطلب به پشت خوابیده و انگشتان خود را در

آزمایش قدرت عضله مستقیم شکمی
روش اجرا:در حالی که داوطلب به پشت خوابیده و انگشتان خود را در پشت گردن به یکدیگر قلاب کرده است پاهایش به وسیله آزمایشگر بر روی میز نگه داشته می شود.
به داوطلب گفته می شود:”در حالی که انگشتان خود را در پشت گردن قلاب کرده است سعی کند، بالتنه خود را از سطح میز بلند کرده و به وضعیت نشسته درآید”.

 

شکم

توضیحات:
از آگاهی یافتن داوطلب نسبت به چگونگی اجرای آزمون مطمئن شوید. اگر در نخستین آزمایش فرد،به علت عدم آگاهی قادر به انجام آزمون نبود، به او فرصت دوباره دهید. در هنگام بالا آوردن تنه، پشت باید به طور کامل صاف و مستقیم باشد.

امتیازات:
-عدم موفقیت در بالا آوردن تنه از سطح میز=صفرامتیاز
-بالا آوردن تنه از سطح میز بدون کمک=۱۰ امتیاز
-بالا آوردن تنه از سطح میز با کمی کمک=۵ امتیاز

بادی فول

درباره اصغر مرادی

قهرمان هشت دوره پرورش اندام ومربی بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB-تحصیل کرده تربیت بدنی-مدیر مجتمع ورزشی گلها-مدیر شرکت تولید دستگاههای بدنسازی بادی فول-مدیر سایت اتحادیه بدنسازی ایران-مشاور مربیگری ,مدیریت وبازاریابی باشگاههای بدنسازی

ثبت دیدگاه