بالا سینه قفسه دمبل

نحوه انجام حرکت   در حالتی که روی میز بالا سینه نشسته اید حرکت را آغاز کنید ، طوری

نحوه انجام حرکت  

در حالتی که روی میز بالا سینه نشسته اید حرکت را آغاز کنید ، طوری که دمبل ها بالای سر شما قرار گیرند و کف دست ها رو به روی هم باشند. دمبل ها را به سمت خارج پایین آورید، همان طور که وزنه به سمت سطح سینه پایین می آید ، آرنج ها را کمی خم کنید.
دمبل ها را با هم از پشت بالا آورید.

بالا سینه قفسه دمبل

عضله های درگیر

اصلی : سینه ای بزرگ
کمکی : دلتوئید قدامی

نگاه آناتومیکی

مسیر حرکت : زاویه شیب میز مسیر حرکت را تعیین می کند . همانطور که پشتی میز بالا می آید و زاویه بیشتر می شود، تمرکز بر عضله سینه ای بیشتر می گردد. هنگامی که تکیه گاه به میزان ۳۰تا۴۵ درجه از سطح زمین بالا می آید ، قسمت بالای سینه به میزان بهتری مورد هدف واقع می شود.
گرفتن : جهت دمبل در موقعیت دست ها اثر می گذارد. حرکت بالا سینه قفسه دمبل زمانی بهتر عمل می کند که دمبل ها به شکل خنثی گرفته شوند( کف دست ها رو به روی هم ). گرفتن دمبل ها به صورتی که کف دست رو به جلو باشد ، می تواند به عنوان یک تمرین مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
دامنه حرکت : هر چه که دمبل ها پایین می آیند ، کشش عضله سینه ای بیشتر می شود. کشش بیش از حد موجب آسیب دیدگی عضله و مفصل شانه می شود. زمانی که دمبل ها به سطح سینه می رسند، بهتر است پایین آوردن را متوقف کنید.

تمرین های مشابه

بالاسینه قفسه دستگاه :
بالاسینه دستگاه با کم کردن ارتفاع صندلی به وسیله اهرم صندلی می توانید بالای سینه را هدف قرار دهید.

نگاه آسیب شناسی

در این حرکت در ۳۰ درجه انتهای حرکت به دلیل کشیدگی عضله سینه ای بزرگ و همین طور قسمت جلوی عضله دلتوئید امکان دارد عضله دچار آسیب دیدگی شود . به همین منظور قبل از انجام حرکت اصلی عضله را خوب گرم کنید و چند حرکت به صورت سبک انجام دهید و سپس با وزنه های اصلی حرکت را انجام دهید. در قسمت بالای حرکت دمبل ها را با ضرب به یکدیگر نزنید، چون امکان دارد باعث آسیب ناحیه شانه شود و همینطور اگر وزنه ها فلزی باشند زره های فلز دمبل جدا شده و وارد چشم تان شود . در اتمام حرکت در زمانی که دست ها باز است دمبل ها را رها نکنید بلکه دست ها را ببندید و دمبل را به آهستگی پایین بیاورید .


2 دیدگاه در مورد “بالا سینه قفسه دمبل

  1. a@b.com'
    1. نویسنده:

ثبت دیدگاه