فیگور گرفتن

فیگور گرفتن

داور باید با استفاده از یک روش متداول بتواند به شناخت جامعی از فیزیک ورزشکار دست یابد. به
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

داور باید با استفاده از یک روش متداول بتواند به شناخت جامعی از فیزیک ورزشکار دست یابد. به هنگام ارزیابی فیگور های اجباری داور ابتدا باید گروه های عضلانی اصلی را در نظر بگیرد. سپس به بررسی فیزیک کلی ورزشکار بپردازد و این مرحله را با ارزیابی قسمت های مختلف بدن شامل گروه های عضلانی بالا تنه، حجم عضلات، توازن عضلانی (بالانس فیزیکی)، تراکم عضلانی و ظاهر آن شروع می نماید. ارزیابی قسمت های بدن از بالا به پایین باید از ناحیه سر آغاز سپس گردن، شانه ها، عضلات سینه، کلیه عضلات دست، قسمت فوقانی عضلات سینه، اتصال ناحیه شانه و سینه، عضلات شکم، مچ دست، ران و به ساق پا ختم گردد. به همین روش برای قسمت های پشت بدن شامل عضلات تراپز، گرد پشتی، تحت خاری، عضلات صاف کننده ستون فقرات، گلات، گروه عضلات دوسر پشت ران، ساق پا و خود پا عمل میگردد. بررسی کلی و موشکافانه باید در هنگام انجام رقابت صورت پذیرد که این کار داوران را قادر می سازد تا شکل و حجم عضلات را به خوبی مقایسه نمایند و میزان رشد متعادل ورزشکار را بررسی نمایند. در بررسی فیگور های اجباری باید از توجه افراطی به آن ها خودداری گردد، زیرا این امر داوران را قادر می سازد تا میزان برتری یک ورزشکار از لحاظ حجم عضله و توازن عضلانی نسبت به سایر ورزشکاران را تعیین نماید.

فیگورهای اجباری مردان

  • جفت بازو از روبرو

در مقابل داوران بایستید به گونه ای که پاها در یک خط باشد و کمی از هم فاصله داشته باشند، دو دست را تا سرشانه های خود بلند کرده و آنها را از آرنج خم نمایید. دست ها باید به سمت پایین مشت گردند به گونه ای که باعث انقباض عضلات جلوبازو و ساعد گردد، چرا که این گروه از عضلات در ارزیابی این فیگور نقش بسیار مهم و حیاتی ایفا می کنند، بعلاوه سعی کنید تا جای ممکن، در هنگام بررسی بدنی کلی توسط داور، عضلات بیشتری را منقبض نمایید.
داور ابتدا باید عضلات جلوبازو را بررسی کند و رشد بیشینه آن ها را در نظر بگیرد و در این بررسی نباید قسمتهای عقب و جلوی عضلات جلوبازو خط دار باشد و سپس به بررسی رشد عضلات ساعد – عضلات سینه – دلتوئید – و عضلات رابط بین سینه و سرشانه – عضلات شکمی – ران و ساق پا بپردازد.
داور باید همچنین حجم و شکل عضله و تعادل کلی ورزشکار را نیز در نظر بگیرد.

  • زیربغل از روبرو

در حالت ایستاده در مقابل داوران، پاهای خود را کمی از هم باز کنید، در این وضعیت دست های خود را در حالت باز یا گره کرده روی کمر یا عضلات مورب شکم قرار داده و عضلات زیربغل را نمایش دهید، همزمان باید سعی کنید تا جای ممکن عضلات قسمت جلوی بدن را منقبض نمایید.
برجسته کردن فیگور تنه به منظور نشان دادن قسمت داخلی عضلات چهار سر ران اکیدا ممنوع می باشد.
داور باید ابتدا ببیند که ورزشکار می تواند به خوبی کشش عضلات زیر بغل را به نمایش بگذارد و در نتیجه بدن خود را به شکل در آورد سپس به بررسی ورزشکار از سر تا نوک انگشتان پا می پردازد. برای این منظور ابتدا فیزیک عمومی فرد را بررسی می کند و سپس با دقت به مشاهده جزئیات مختلف گروه های عضلانی می پردازد.

  • قفسه سینه و بازو از پهلو

ورزشکار هر طرف از بدن خود را بدل خواه برای بهتر نشان دادن دست می تواند انتخاب کند. او می تواند با سمت چپ یا راستش در مقابل داور بایستد و دستش را با زاویه قائمه در نزدیک داوران خم کند به گونه ای که یکی از دست ها مشت شده و دست دیگر مچ دست مشت شده را بگیرد. پایی که نزدیک داوران است باید از زانو خم شود و فرد با نوک انگشت پا بایستد. سپس ورزشکار سینه خود را فراخ کرده و با فشار دست خم شده به سمت بالا ماهیچه دو سر را تا جای ممکن منقبض می نماید. سپس عضلات ران به ویژه گروه عضلات دو سر را منقبض کرده و با فشار بر روی نوک پنجه عضلات منقبض شده ساق پا را نمایش میدهد.
داور باید توجه خاص نسبت به عضلات سینه و انحناء قفسه سینه، عضلات دو سر ران و ساق پا داشته باشد و سپس به بررسی کلی ورزشکار بپردازد. در این فیگور داور می تواند به بررسی عضلات ران و ساق پا پرداخته و آن ها را دسته بندی کند که این امر سبب می گردد تا امتیازدهی به ورزشکار با دقت بیشتری صورت بگیرد.

  • جفت بازو از پشت

در حالی که پشتتان به سمت داوران است، بایستید. دست ها و مچ های خود را خم کرده و یک پای خود را عقب گذاشته و آن را بر روی پنجه پا قرار دهید. سپس عضلات دست و شانه و ران، قسمت پائینی کمر و عضلات ساق پا را منقبض نمایید.
داور ابتدا باید به بررسی عضلات دست بپردازد و سپس فیزیک ورزشکار را از سر تا نوک پا بررسی نماید در این فیگور گروه های عضلانی زیادی هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرند که شامل عضلات گردن و دلتوئید، عضله دو سر، عضله سه سر، عضلات ساعد، تراپوزیوس (عضله کول)، عضلات ستون فقرات، عضلات راست کننده ستون فقرات، عضلات دو سر ران، ساق پا، عضلات گرد پشتی می شوند. این فیگور معمولا بیشتر از سایر فیگورها داوران را در ارزیابی کیفی حجم عضله ای ورزشکاران و تعادل آن ها یاری می کند.

  • زیر بغل از پشت

پشت به داور بایستید و دست های خود را روی کمر قرار دهید. دست ها را از ناحیه آرنج کمی خم کنید، یک پای خود را عقب کشیده و بر روی پنجه پا بایستید. سپس عضله زیر بغل خود را منقبض کرده و انقباض ساق پای خود را با فشار دادن پنجه های پا نمایش دهید. سعی کنید با نمایش ساق پای مخالف به داور در ارزیابی هر دو ساق پا کمک کنید. برجسته کردن فیگور تنه برای نمایش عضلات ناحیه باسن اکیداَ ممنوع می باشد.
داور باید کشش عضلات زیر بغل را به دقت بررسی کند و همچنین با بررسی حجم عضلانی، ارزیابی کلی ورزشکار را به اتمام برساند.

  • پشت بازو از پهلو

ورزشکار هر طرف از بدن خود را به دلخواه برای بهتر نشان دادن بازو می تواند انتخاب کند. او می تواند با سمت چپ یا راستش در مقابل داوران بایستد و هر دو دستش را پشت سرش قرار دهد به گونه ای که انگشتان خود را در هم حلقه کرده و با یک دست مچ دست دیگر را بگیرد. پایی که در روبروی داوران قرار دارد باید از ناحیه زانو خم گردد و پای دیگر به طور کشیده بر روی زمین قرار بگیرد. او باید با اعمال فشار بر روی دست جلویی سبب انقباض عضلات سه سر گردد. همچنین باید سینه خود را بالا برده و عضلات شکم، ران و ساق پا را منقبض نماید.
داور باید ابتدا به بررسی عضلات سه سر پشت بازو بپردازد و سپس فیزیک ورزشکار را از سر تا پا مورد ارزیابی قرار دهد. در این فیگور بهتر است داور عضلات ساق و ران را به ترتیب بررسی کند تا بتواند امتیاز دقیق تری برای ورزشکار در نظر بگیرد.

  • فیگور شکم و ران

ورزشکار با ایستادن در مقابل داوران هر دو دستش را پشت سر قرار داده و یک پای خود را جلو می گذارد. سپس عضلات شکم خود را منقبض می نماید. در همین زمان او باید عضلات پای جلویی خود را منقبض نماید.
در آخر داور به بررسی عضلات شکم و ران پرداخته و با بررسی کلی ورزشکار ارزیابی خود را خاتمه می دهد.

به اشتراک بگذارید:
داغترین مطالب سایت
تاثیر بدنسازی و پرورش اندام در رشد قد
تاثیر بدنسازی و پرورش اندام در...
 
۷۷۹دیدگاه
مکمل ارژنین
آشنایی با مکمل ال-آرژنین و سوا...
 
۷۵۳دیدگاه
برنامه بدنسازی
مشاوره و دریافت آنلاین برنامه ...
 
۵۶۸دیدگاه
نوجوانان ، بدنسازی، تهدیدها وفرصتها
نوجوانان – بدنسازی، تهدی...
 
۵۱۱دیدگاه
روش دریافت کارت مربیگری بدنسازی
روش دریافت کارت مربیگری بدنساز...
 
۴۲۵دیدگاه
سوال جواب های متداول و رایج در بدنسازی و فیتنس
سوال جواب های متداول و رایج در...
 
۳۸۵دیدگاه

ارسال دیدگاه