Atro-Phex
معمولا اولین جمله و اولین اشاره ای که مکمل سازان در مورد مکمل های تولیدی خود بیان می کنند گویای ماهیت آن چیزی است که در قالب این مکمل عرضه شده و یا قرار است که عرضه شود و اولین جمله ای که کمپانی تولید کننده این محصول در مورد آن بیان کرده است افزایش محسوس سطح انرژی و صد البته کنترل و متعادل کردن وزن بوده است و از همین دو عبارت نیز به روشنی می توان دریافت که این محصول نیز به دسته مکمل هایی تعلق دارد که عموم مردم آنها را به نام مکمل های چربی سوز می شناسند و می توان چنین استنباط کرد که این مکمل نیز به منظور تشدید روند چربی سوزی و به منظور متعادل کردن وزن بدن تولید و عرضه شده است.

خلق و خو و انرژی
در ادامه ی توضیحاتی که کمپانی سازنده در مورد این محصول منتشر کرده است به اثراتی از قبیل بهبود خلق و خو اشاره شده و افزایش سطح انرژی که لازمه پرداختن به تمرین سنگین بذنی است نیز به عنوان یکی دیگر از اثرات این مکمل بر شمرده است. کمپانی های مکمل سازی اصولا تمایل و اصرار عجیبی به بزرگ نمایی و اغراق گویی در مورد مکمل هایی که عرضه می کنند دارند و شاید امروزه چنین ترفندهایی برای رقابت با رقیبان و برای فروش بیشتر محصول به مصرف کنندگان مجاز شمرده شود .

تاثیرات گرمازایی/ نابودی لایه های چربی
کمپانی سازنده این محصول ادعا می کند که این مکمل اثرات گرمازایی شدید داشته و مستقیما به لایه های درونی چربی زاید موجود در بدن حمله کرده و این لایه از چربی های زاید موجود در بدن حمله کرده و این لایه از چربی های زاید را در همان برخورد اول نابود می کند.
در مورد اینکه این مکمل اثرات گرمازایی یا ترموژنی دارد با توجه به تشدید شدن نسبی روند چربی سوزی و با توجه به تبدیل شدن چربی به انرژی که در نتیجه مصرف این مکمل قابل تحقق نیز به نظر می رسد این ادعا را تا حدودی می توان قابل قبول دانست اما در مورد حمله این مکمل یا حمله هر مکمل دیگر به لایه های درونی چربی ها و نابود کردن این لایه ها باید بدون تعارف  به عرض برسانیم که این ادعا نیز از جمله ادعاهای اغراق آمیزی است که کمپانی های مکمل ساز این روزها از این دست ادعا برای بازاریابی محصولات خود به فراوانی از خودشان در می کنند.
بی رو در بایستی  باید گفت که حتی قوی ترین چربی سوزهایی که در قالب مکمل تولید و عرضه می شوند نیز کاری جز تشویق بدن به تسهیل و تشدید روند چربی سوزی از دست شان بر نمی آید و این در حقیقت رژیم های غذایی و تمرینات هوازی است که چربی های زاید را می سوزاند.

بادی فول


ثبت دیدگاه