تطابق سوخت و ساز و کاهش وزن

تطابق سوخت و ساز بدن آدمی ساز و کار جالبی برای حفظ بقای خود دارد که می تواند

تطابق سوخت و ساز

بدن آدمی ساز و کار جالبی برای حفظ بقای خود دارد که می تواند هدف شما را که همان کاستن وزن خویش است، ناکام بگذارد. اگر شما به جای تطابق یافتن یا یک رژیم غذایی متعادل تلاش کنید که با ایجاد محدودیت شدید در میزان دریافت کالری وزن خود را کاهش دهید، بدنتان این محدودیت شدید را به عنوان تهدیدی برای بقای خویشتن به حساب خواهد آورد و در پاسخ به این تهدید، سرعت سوخت و ساز خود را کاهش داده و به حفظ انرژی خواهد پرداخت.

 تطابق سوخت و ساز و کاهش وزن

بدین ترتیب مشاهده خواهید کرد علی رغم آنکه تقریبا هیچ چیز نمیخورید وزنتان کم نمی شود، زیرا بدنتان سرعت سوخت و ساز خود را شدیدا کاهش داده است.
همچنین رژیم غذایی کالری توانایی بدن را در حفظ چربی بیشتر می کند که با هدفهای شما در تضاد است. بنابراین تنها ورزش است که می تواند برای کاهش وزن راهگشا باشد. تمرین کردن کالری مصرف می کند، نقطه تنظیم بدن شما را پایین می آورد و به برنامه آمادگی جسمانی شما شادی و نشاط می بخشد. دانستن چنین برنامه ای بدون شک برای رسیدن به اوج قابلیتهای ورزشی ضروری است.

کم نشدن وزن

اگر پس از آنکه با یک برنامه ورزشی تطابق پیدا کردید، وزنتان کاهش نیافت نگران نباشید. ورزش کردن ممکن است موجب افزایش قوام ماهیچه ها یا افزایش توده ماهیچه ای گردد که این افزایش اندازه ماهیچه ها می تواند به صورت ثابت ماندن وزن بدن یا حتی افزایش آن، خود را نشان می دهد.
بنابراین رژیم غذایی و برنامه ورزشی خود را به همین صورت حفظ کنید. پس از اینکه رشد ماهیچه ای شما به سطح پایداری رسید، عاقبت کاهش چربی بدن آغاز خواهد شد.
هیچ کس نتوانسته است برای کاهش وزن راهی بهتر از رژیم غذایی کم کالری (مشتمل بر دست کم سه یا چهار وعده غذایی در روز) به همراه یک برنامه ورزشی رو به افزایش پیدا کند.

گرسنگی کشیدن به تنهایی به هر صورتی که باشد موجب کاهش وزن نخواهد شد.


ثبت دیدگاه