یک بدنساز چگونه باید غذا بخورد

۱- تا گرسنه نشدید غذا نخورید. ۲- نیم ساعت قبل از غذا یك لیوان آب را در سه

۱- تا گرسنه نشدید غذا نخورید.
۲- نیم ساعت قبل از غذا یك لیوان آب را در سه جرعه بنوشید.
۳- قبل از غذا دستها را بشویید.

 

بدنساز

۴- زمانی كه سالم و شاداب هستید هر چه هوس كردید بخورید.
۵- هنگام كسالت هر چه هوس كردید نخورده و عكس آنرا بخورید.
۱- مقدار كمی نمك بچشید.(برای سالم ماندن دندانها وجلوگیری از پوسیدگی)
۲- به زیبایی سفره و غذا خوب نگاه كنید .(انرژی چشمان با غذا منتقل می شود)
۳- غذا را با سالاد تزیین شده شروع كنید.(زیرا خام است و میكروب ندارد)
۴- هر لقمه را ۴۰ تا۵۰ بار بجوید.
۵- در صورت امكان با سه انگشت ۶۲ غذا بخورید.(انرژی انگشتان به غذا منتقل می شود)
۶- در بین غذا آب یا نوشابه ننوشید.
۷- انرژی داده شده به غذا با خوردن آن به بدن منتقل می شود. در این حالت غذا ی مصرفی نصف می شود.
۸- نمك كم بخورید.
۹- دو تا سه لقمه مانده سیر شوید دیگر غذا نخورید.
۱۰- بعد از غذا مقداری نمك بچشید.(ترشی معده را رفع میكند)
۱۱- بعد از میل غذا دراز بكشید و پای راست را روی پای چپ انداخته دستها را زیر گردن قرار داده چشمها را بسته و بهیچ چیز فكر نكرده بمدت ۵ تا ۱۰ دقیقه سپس بلند شده در این حال خستگی غذا رفع شده و انگار غذا نخورده اید.


ثبت دیدگاه