برنامه ديگري براي فيتنس با هدف كات و تفكيك عضلاني
روز اول:

جلو بازو با سيم كش جفت + جلو بازو با دمبل تكي ۱۲*۴
جلوبازو هالتر لاري + جلو بازو دمبل چكشي ۱۲*۴
————————————————————
پشت بازو هالتر خوابيده رو صورت + پشت بازو سيمكش دو دستي ۱۲*۴
پشت بازو هالتر پرسي + پشت بازو دمبل جفت از پشت گردن ۱۲*۴
———————————————————————
ساعد با هالتر استاده از پشت ۴ ست تا نهايت خستگي

روز دوم :

پرس سينه با هالتر + قفسه سينه با دمبل ۱۵*۴
پرس بالا سينه با دمبل + كراس زير سينه با سيمكش ۱۵*۴
كراس اور ۴ ست تا نهايت خستگي
————————————————
زير بغل سيمكش از جلو + پلاور با دمبل ۱۵*۴
زير بغل هالتر خم + زير بغل سيم كش روئنيك ۱۵*۴
زير بغل سيكمش از پشت ۳ ست تا نهايت خستگي

روز سوم :

سرشانه با هالتر از پشت + سرشانه با دمبل خميده ۱۵*۴
نشر سرشانه با دمبل + سرشانه دمبل جفت (موازي) ۱۵*۴
————————————————————-
اسكوات پا با هالتر + جلو پا با ماشين ۱۵*۴
هالك با دستگاه + پشت پا با ماشين ۱۵*۴
ساق استاده ۴ ست تا نهايت خستگي
———————————
كول با هالتر + شروگز با دمبل ۱۵*۴
———————————————————-
شكم+كرانچ+زير شكم بعد از تمرين ۴ ست تا نهايت خستگي

وزنه ها نسبتا سبك و استراحت بين ستها ۳۰ ثانيه

مكمل ها هم
lipo6,آمينو , پروتئين whey و چربي سوز ,و انواع ويتامين ها

تمرينات هوازي ۳ روز در هفته ۳۰ دقيقه اينتروال

رژيم غذايي سرشار از پروتئين و كربوهيدرات كم


ثبت دیدگاه