استراحت بین تمرین

ریکاوری و استراحت ایده آل

برانچ وارن : برای شما و هر بدنساز دیگری زمان استراحت می تواند متفاوت باشد ، بسته به

استراحت بین تمرینبرانچ وارن : برای شما و هر بدنساز دیگری زمان استراحت می تواند متفاوت باشد ، بسته به فاکتورهایی مانند تجربه ، شدت تمرینات قدرت و عضلات و سالهایی که به تمرینات سنگین پرداخته اید . این فاکتورهای تعیین کننده است و بر این اساس افراد زیادی وجود ندارند که لازم باشد به اندازه من زمانی را به ریکاوری اختصاص دهند مگر اینکه آنها هم ددلیفت و اسکوات را با وزنه ۳۶۰کیلویی اجرا کنند، و مابقی سال را به سختی من تمرین کنند . به یاد داشته باشید که این حرفه من است . استراحت طولانی پس از المپیا باعث قوی تر شدن من و التیام یافتن آسیبهای جزئی برای آمادگی جهت المپیای بعدی می شود ؛ ولی مقدار برای هر کس مناسب نیست . برای یک بدنساز متوسط یک هفته وقفه پس از هر شش ماه تمرین خوب است ، شاید حتی زیادی هم باشد . البته بجای آن می توانید دو هفته در سال را به استراحت اختصاص دهید . بدنساز با تجربه ای با ۱۰ سال سابقه تمرین سخت و سنگین می تواند یک ماه در سال را به استراحت اختصاص دهد.
با این حال یک اما برای همه اینها وجود دارد . این حرفها به این معنی نیست که شما هدف خود را تمرین نکردن در زمانی خاص قرار دهید ، در عوض باید چنان اشتیاقی به تمرین داشته باشید که تا وقتی بدن شما واقعاً نیاز به استراحت ندارد این کار را نکنید . البته این آگاهی از نیاز بدن تنها بدنبال تجربه زیاد حاصل می شود . باید بیاموزید که شرایط بدنتان را حس کنید . ذهن شما تصمیم گیرنده نهایی است ، ولی لازم است که ارتباط خوبی بین ذهن و بدنتان برقرار کنید و شرایط آن را درک کنید . مابقی سال ، بخصوص زمانی که در اوج شدت تمرینات هستید باید با بیشترین اشتیاق و انرژی ممکن تمرین کنید . اگر می خواهید بدنی چون سنگ تراش داده شده داشته باشید باید برنامه تمریننات هم انعکاس دهنده همین موضوع باشد . نمی توانید با تمرین برای دو ماه سپس یک هفته وقفه به حداکثر پتانسیل بدنتان دست یابید و بهانه بیاورید که این یک هفته را برای کسب نیروی تازه از تمرین دور بوده اید . در اینصورت تنها در طول وقفه ها عضلات تان را از دست می دهید . بسیاری از افراد از این گفته که بدن تنها در زمان استراحت رشد می کند سو برداشت می کنند و فکر می کنند هر چه بین جلسات تمرین استراحت بیشتری کنند بیشتر هم رشد خواهند کرد . اگر اینطور باشد پس شاید اگر تمام سال را استراحت کنید بیشترین رشد را داشته باشید . البته واضح است که اینطور نخواهد شد . این الگوی تمرینات و تئوری من برای بازتوانی است : هفته به هفته برای هشت تا نه ماه پس از دوره استراحت پس از مستر المپیا . من هر روز در باشگاه هستم بجز یکشنبه ها ، حتی با وجود تمام مسافرتها یی که دارم ، تنها زمان استراحت مربوط است به فاصله میان ستها برای اینکه نفسم به سطحی بازگردد که بتوانم ست دیگری را بخوبی ست قبلی اجرا کنم . تنها تمرکزتان را روی چیزی بگذارید که برایتان اهمیت دارد ، برای کسب بیشترین نتیجه تمرین کنید و تنها وقتی بین تمرینات وقفه ایجاد کنید که بدنتان نیاز دارد .


اولین دیدگاه در مورد “ریکاوری و استراحت ایده آل

  1. eblis.dead@yahoo.com'

ثبت دیدگاه