رابطه ژنتیکی تستسترون و چربی بدن

تستسترون و چربی بدن بر پایه اعلام پژوهشگران بلژیکی، کنترل هورمون تستسترون و چربی در بدن مردان یک

تستسترون و چربی بدن

بر پایه اعلام پژوهشگران بلژیکی، کنترل هورمون تستسترون و چربی در بدن مردان یک عملکرد ژنتیکی است.
به گزارش سرویس بین الملل بازیاب ، ارزیابی تحقیقات بر روی ۶۷۴ مرد جوان که در آن وزن بدن، مقدار چربی و شاخص جرم بدن (بی.ام.آی.) اندازه گیری و میزان تستسترون و غلظت هورمون جنسی متصل به گلوبولین  (اس.اچ.بی.جی.) تعیین شد، نشان می دهد که کنترل هورمون تستوسترون و چربی بدن یک عملکرد ژنتیکی است.

از آنجا که “اس.اچ.بی.جی.” یک پروتئین حامل است که در جریان خون به  تستوسترون متصل می شود و بدین ترتیب آن را غیرفعال می کند، پژوهشگران باید برای تعیین مقدار گردش تستسترون در خون، هم مقدار کل این هورمون و هم غلظت “اس.اچ.بی.جی.” را مورد توجه قرار دهند.تستسترون
محققین دانشگاه گنت بلژیک به سرپرستی “جان- مارک کاوفمن” موفق به کشف کیفیت مکانیسم بین هورمون مردانه تستسترون و کاهش میزان چربی در بدن شدند که تاکنون ناشناخته بود، اما هنوز مشخص نیست که چه ژنی در این امر دخالت دارد.
دانشمندان با کمک یک برنامه کامپیوتری ویژه، احتمال توارث هر خصوصیت و بدین ترتیب میزان تاثیرگذاری ژن ها بر این خصوصیت ها را محاسبه کرده و سپس بر مبنای این داده ها، رابطه متقابل بین چربی بدن و مقدار تستسترون را تجزیه و تحلیل کردند.
بر پایه نتایج این تحقیقات، ژن ها بین ۶۰ تا ۸۵ درصد در مقدار هورمون جنسی در بدن یک مرد نقش دارند.
کاوفمن می گوید، میزان چربی بدن تحت تاثیر فاکتورهای محیطی چون تغذیه و تحرک و به ویژه یک فاکتور ژنتیکی است.
این کارشناس افزود، نتایج آزمایشات بر روی مردان جوان نشان می دهد که یک ارتباط متقابل بین تستوسترون و میزان و ساختار چربی بدن وجود دارد که اکثرا بر مبنای ژن های مشترک است.
کاوفمن می گوید، ما هم اکنون می دانیم که تستوسترون و چربی بدن به عنوان مشخصه های انفرادی از یک جزء و عنصر ژنتیکی سطح بالا برخوردار بوده و تستوسترون و چربی بدن توسط ژن های مشابه کنترل می شوند.
در این آزمایشات، ژن های کنترل تستوسترون ۲۳ درصد و پروتئین “اس.اچ.بی.جی.” حتی ۲۹ درصد با ژن چربی بدن مطابقت داشتند.
این در حالیست که فاکتورهای محیط زیست چون تغذیه هیچ ارتباط متقابلی بین دو مشخصه تستسترون و چربی بدن به وجود نیاوردند.
برای کشف نوع ژنی که در میزان تستوسترون و چربی بدن و ارتباط این دو مشخصه با یکدیگر دخالت دارد، نیاز به تحقیقات دیگری است. چنین تحقیقاتی می تواند داده ها و اطلاعات با ارزشی درباره تنظیم میزان تستوسترون و هورمون حساسیت در مردان ارایه کند.
کاوفمن می گوید، نتایج تحقیقات کنونی ما می توانند در آینده در کشف رابطه متقابل و پیچیده بین چربی بدن و هورمون جنسی نقش داشته باشند.


ثبت دیدگاه