در این رقابت ها تیم كرمان با پنج طلا، دو نقره و یك برنز رتبه نخست را كسب كرد و تیم های تهران و كرج به ترتیب دوم و سوم شدند.

‘یاسر اسماعیلی’ از تیم كرمان با نظر كارشناسان و كمیته های مختلف این رقابت ها به عنوان ستاره معرفی شد.

همچنین ‘یاسر اسماعیلی’، ‘علی شهریاری’، ‘عقیل مرادی’ و ‘جواد عالی’ از تیم كرمان به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

 

1

دبیر هیات پرورش اندام استان كرمان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان كرد: این رقابت ها با حضور ۲۷ تیم از سراسر كشور روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در رده پیشكسوتان و بزرگسالان در سالن فجر كرمان برگزار شد.

‘محمد نصیری’ افزود: باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری كرمان و اداره كل ورزش و جوانان استان كرمان حامیان مالی برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی در این استان هستند.

وی گفت: با نظر كمیته فنی این رقابت ها بهترین ورزشكاران به همراه مدال آوران سال گذشته به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

نصیری، خاطرنشان كرد: رقابت های آسیایی پرورش اندام و بادی كلاسیك شهریورماه جاری در چین و رقابت های جهانی آبان ماه در تایلند برگزار خواهد شد

 

نتایج انفرادی

 

دردسته قدی ۱۶۰سانت فقط ۲شرکت کننده

۱-ابوالفضل میرزایی از گلستان اول

۲-علی عادلی دوم

دردسته ۱۶۵ سانت ۴شرکت کننده

۱-رشید بلالی ازتهران اول

۲-وحید صالحی از خوزستان دوم

۳-محسن مهرام فر از همدان سوم

۴-رشید قله شاهینی  از کرمانشاه چهارم

دردسته ۱۷۵۰ سانت متر ۵شرکت کننده

۱-سیدعباس موسوی از تهران اول

۲-سیدعلیرضا حسینی نسب از تهران دوم

۳-ارش احمدی از تهران سوم

۴-مراد داوودی از هرمزگان چهارم

۵-غلامرضا ناظمی پنجم

دردسته ۱۷۵ سانت ۵شرکت کننده

۱-جوادعالی ازکرمان اول

۲-مهدی بابائی از کرمانشاه دوم

۳-محمدزیادی از تهران سوم

۴-محمدجوادترکی نژاد چهارم

۵-معین رجائی از کرمان پنجم

دسته +۱۷۵سانتی متر  ۵شرکت کننده

۱-عقیل مر ادی از هرمزگان اول

۲-سیدمحمدحسین پهلوی دوم

۳-حمیدرضا عقیلی از اصفهان سوم

۴-ایمان قبازاده از کرمان چهارم

۵-علی سعیدی از کرمان پنجم

درپرورش اندام بزرگسالان

وزن ۵۵کیلوگرم ۲نفر شرکت کننده

فرشاد گنجی ا زتهران اول

رشید قعله نژاد از کرمانشاه دوم

وزن ۶۰کیلوبزرگسالان ۵شرکت کننده

ابوالفضل میرزایی از گلستان اول

احسان مجتبی مقدم ازکرمان دوم

معراج شافروش از تهران سوم

علی عادلی  از تهران چهارم

محسن مهرام فر از همدان پنجم

بزرگسالان ۶۵کیلو۵شرکت کننده

حمیدرضا مرادخانی از کرمان اول

محمدجوادفراهانی ازتهران دوم

معین رجایی از کرمان دوم

مجیدمنجری ازگلستان چهارم

محمدترکمنژاد از کرمان پنجم

وزن ۷۰بزرگسالان ۵شرکت کننده

احسان احمدی از تهران اول

محمودازادی از تهران دوم

هادی محمدی از فارس سوم

مراد داوودی از هرمزگان چهارم

سیدعلیرضا حسینی از تهران پنجم

بزرگسالان وزن ۷۵کیلو۵شرکت کننده

حبیب اله معمر از تهران اول

مسعودنیکنام از خراسان شمالی دوم

ارش احمدی از تهران سوم

مهدی اقابابایی از کرمانشاه چهارم

سیعدشاه نظری از تهران پنجم

دسته ۸۰کیلوبزرگسالان ۴شرکت کننده

یاسراسماعیلی از کرمان اول

حامدداوود ابادی ازتهران دوم

محمدوری اینالو از تهران سوم

مجتبی کربلایی از تهران چهارم

دسته ۸۵کیلو بزرگسالان ۵شرکت کننده

امیرحسین سعادت نیا از کرمان اول

عین اله پسنیدهپور از البرز دوم

علیرضاسرلک از تهران سوم

مهدی قنواتی از اصفهان چهارم

شهرام داد اشی از گیلان پنجم

بزرگسالان دسته ۹۰کیلو۵شرکت کننده

بهنام یوسفی از تهران اول

علی شهریاری از کرمان دوم

علیرضا اسماعیلی نژاد از یزد سوم

ایت اله باقری نژاد از تهران چهارم

ایت اله ابوالحسنی از کرمان پنجم

بزرگسالان دسته ۱۰۰کیلو ۵شرکت کننده

رضانوری ارا از تهران اول

علیرضا رضایی از ازتهران دوم

عباس قاسمی از تهران سوم

اصغرمصطفوی از تهران چهارم

مصطفی نمازی نژاد از قزوین پنجم

بزرگسالان +۱۰۰کیلو ۵شرکت کننده

حامدمروج ازکرمان اول

امین کیان از تهران دوم

حسین پناهی از تهران سوم

محمدقاسمی از تهران چهارم

امیرنعمیم حسنی از کرمان

 


ثبت دیدگاه