نتیجه مسابقات اقای اروپا باحضور بیت الله عباسپور

نتیجه مسابقات اقای اروپا باحضور بیت الله عباسپور

بیت الله عباسپور به مقام سوم مسابقات مستراروپا رسید شگفتی مسابقات قهرمانی مایکل کفالیناس از یونان و نایب قهرمانی
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بیت الله عباسپور به مقام سوم مسابقات مستراروپا رسید
شگفتی مسابقات قهرمانی مایکل کفالیناس از یونان و نایب قهرمانی جانی جکسون

3. Baitollah Abbaspour

نتیجه کلی مستراروپا:
۱_کالیفیانس از یونان
۲_جانی جکسون از آمریکا
۳_ بیت‌الله عباسپور ایران

نتیجه مسابقات اقای اروپا

۴_فاریس سعید ایتالیا
۵_سرگی شلستوف روسیه
۶_دانیل توث
*بیت الله عباسپور۲۰ امتیاز کسب کرد وهنوز برای صعود به المپیا مسابقات دیگری هم هست

 خبر کامل

نتیجه مسابقات اقای اروپا

شگفتی در شهر مادریداسپانیا

رقابتهای پرورش اندام قهرمانی مستراروپا در رده حرفه ای ها طی ۲ روز در شهر مادرید اسپانیا برگزار شد و دلاورمرد کشورمان بیت اله عباسپور درخشش خیره کننده ای داشت..بیت اله عباسپور بعد از کسب چهارمی مسابقات فیبو ۲۰۱۲ در کشور المان یک هفته بعد در مسابقات مستر اروپا به مقام باارزش سومی مستر اروپا دست یافت وبرای خودش ۲۰امتیاز کسب نمود بیت اله برای صعود به المپیا هنوز فرصت دارد و رویدادهای بعدی حرفه ای ها برای صعود به المپیا شرکت خواهد کرد … طیق قانون مسابقات جدید IFBB PRO نفر اول مسابقات حرفه ای جواز صعود به المپیا را کسب میکند. نگاهی به تحلیل سه نفر نخست مسابقات و سایر نفرات:

نتیجه مسابقات اقای اروپا
پیروزی مایک کالیفینانس صعود به مسابقات المپیا

نفر اول مسابقات و جواز صعودبه مسابقات المپیا به مایک کالیفیانس از یونان رسید ..مایک با حجم و کات عمق خودش موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات شد و لقب اقای اروپای ۲۰۱۲ را اذان خودش کرد

مقام دوم مسابقات به جانی جکسون از امریکا رسید.کمتر کسی فکر میکرد جانی جکسون بدنساز پرسابقه مستر المپیا و حرفه ای ifbb در این جایگاه قرار بگیره این درحالی بود که بیشتر کارشناسان شانس جانی رو برای قهرمانی میدانستند. جانی مغلوب کاتهای مایک کالیفیانس شد پیشتر از این با قهرمانی در فیبو صعود خودشو به المپیا قطعی کرده بود.

نتیجه مسابقات اقای اروپا
نتیجه مسابقات اقای اروپا