روغن ماهی می تواند حجم خالص عضلانی را ارتقاء دهد

کمتر دیده می شود که یک مکمل قانونی که دارای آثار سلامتی هم باشد بدون استفاده از تمرینات

کمتر دیده می شود که یک مکمل قانونی که دارای آثار سلامتی هم باشد بدون استفاده از تمرینات مقاومتی باعث بهبود ترکیب بدنی افراد شود . بنابراین وقتی صحبت از چنین مکملی در میان می آید طبیعی است که توجه همه افراد به سوی آن جلب شود .

روغن ماهی می تواند حجم خالص عضلانی را ارتقاء دهد

گروهی شامل ۲۴ مرد و زن میانسال روزانه چهار گرم روغن ماهی شامل ۱۶۰۰ میلی گرم EPA و ۸۰۰ میلی گرم DHA دریافت کردند (اسیدهای چرب امگا ۳) افراد حاضر در تحقیق این مکملها را برای شش هفته مدام مصرف کردند ، ولی در هیچ تمرین مقاومتی یا برنامه ورزشی دیگری حضور نداشتند .

در پی این مدت مصرف روغن ماهی، افزایش توده بدون چربی قابل توجهی در افراد دیده شد ( حدود نیم کیلوگرم توده عضلانی در گروه مصرف کننده روغن ماهی در مقایسه با عدم تغییر توده بدون چربی بدن در گروه مقابل که یک روغن گیاهی دریافت کرده بودند ). علاوه بر این کاهش چشمگیری هم در توده چربی در افرادی که روغن ماهی دریافت کرده بودند مشاهده شد در حالی که گروه مقابل حدود نیم کیلو گرم هم بر چربی بدنشان افزوده شده .

این یافته ها نشان می دهد که یک مکمل روغن ماهی باید جای ثابتی در رژیم هر فردی داشته باشد .

بادی فول


ثبت دیدگاه