دریافت آنلاین برنامه بدنسازی و تغذیه

اگر از بدنسازان حرفه ای سوال کنید از رشد کدام گروه عضلانی بیشترین لذت را می برند؟ اکثرشان می گویند عضلات پشت و زیر بغل.
حس رضایتی که از انجام چندین حرکت تمرین در یک جلسه از زوایای مختلف روی یک عضله به شما دست می دهد حس ویژه ای است.

به اشتراک بگذارید: