آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

بدنسازی زیر بغل

دریافت آنلاین برنامه بدنسازی و تغذیه

اگر از بدنسازان حرفه ای سوال کنید از رشد کدام گروه عضلانی بیشترین لذت را می برند؟ اکثرشان می گویند عضلات پشت و زیر بغل.
حس رضایتی که از انجام چندین حرکت تمرین در یک جلسه از زوایای مختلف روی یک عضله به شما دست می دهد حس ویژه ای است.اما این حس درست یک شبه اتفاق نمی افتد. باید گام به گام جلو بروید تا به حس درست برسید چرا که عضلات پشت را حتی در آینه هم نمی توانید ببینید. ابتدا ۵ کلید برای تمرین موفق روی عضلات رشد معرفی می شود و در پی آن برنامه تمرین ویژه ای معرفی می شود.