آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

تغذیه برای پاورلیفترها

در میان درشت مغذی ها، همواره توجه زیادی به سوی کربوهیدرات ها وجود داشته و در چند سال اخیر این سطح توجه بازهم افزایش یافته و این درشت مغذی در طول این سال ها تغییرات اساسی داشته! البته در واقع کربوهیدرات ها تغییر فیزیکی نداشته اند، ولی نوع نگاه کارشناسان تغذیه به کربوهیدرات و شیوه ای که ورزشکاران از آنها بهره می برند در طول دو دهه تغییرات قابل توجهی داشته. حالا رژیم های شامل کربوهیدرات بالا، رژیم های کم کربوهیدرات و رژیم های بدون کربوهیدرات را داریم و البته ترکیب های بی شماری از اینها.

اما چه چیز در مورد کربوهیدرات ها وجود دارد که باعث شده به این اندازه نسبت به چربی ها و پروتئین ها مورد توجه باشند؟ خب، شاید هیچ برتری نسبت به دو درشت مغذی دیگر نداشته باشند و تنها طعم آنهاست که باعث شده بیشتر مورد توجه واقع شوند!