آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تعریف دقیق چاقی

هر فردی که ۲۰ درصد بیشتر از وزن ایده آل خود وزن داشته باشد چاق است، ۳۵ درصد زنان و ۲۰ درصد مردان دنیا چاق محسوب می شوند و از عوارض و بیماری های ناشی از چاقی رنج می برند.

روش های ساده برای اندازه گیری درصد چربی بدن

زمانی که از دست دادن چربی مد نظر باشد، تنها مقدار وزن کاهش یافته ملاک نیست، شما می خواهید چربی از دست دهید در حالی که باید عضلات را حفظ کنید یا حتی عضله بسازید. سپس، به راهی برای محاسبه درصد چربی بدن نیاز دارید.