آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

چگونه ست‌های تمرینی را برای حداکثررساندن رشد عضلات طراحی کنیم

بیایید بنشینید و برنامه تمرینی جدیدی برای خود تنظیم کنید. چطور باید این کار را بکنید؟ مثل خیلی‌ها احتمالاً شما هم ابتدا شروع می‌کنید اول عضلات را تقسیم می‌کنید و روزهای هفته را به هر یک از آنها اختصاص می‌دهید و پس از آن هم برای روزهای تمرین حرکات را انتخاب می‌کنید. اگر هم واقعاً بلندپرواز باشید میزان وزنه‌های کاربردی خود را نیز تعیین خواهید کرد.