آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

نکاتی برای بدنسازان

  • حرکتی سریع برای بزرگ کردن عضلات پشت

هر فردی می داند لت یکی از بزرگترین حرکات برای عضلات پشت شما می باشد و برای ساخت یک بدن V شکل مهم می باشد اما چیزی که اکثر افراد نادیده می گیرند اندام های پایین بدن و عضلات پشت است. عضلات پشت باعث می شوند کمر شما کلفت تر به نظر برسد. دو تمرینی که برای این عضلات پیشنهاد می دهیم، دستگاه لت و ددلیفت است. وقتی این عضلات را تمرین دهید بدنتان پرتر می شود و پشت شما بیشتر سه بعدی به نظر می رسد و از هر زاویه عالی دیده می شود.