آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تمرینی کارآمد

حتما قبل، حین تمرین و بعد از تمرین آب کافی بنوشید.
بسیاری از مطالعات این موضوع را که کم آبی قدرت بدنی را تا ۲۰ درصد کاهش می دهد تاکید می کند. دانشمندان پیشنهاد می کنند قبل از ورزش حداقل نیم لیتر آب به همراه پروتئین تان و یا با مکمل دیگر مصرف کنید،سپس هر ۱۵ دقیقه یک بار نیم لیتر آب در طول تمرین تان بنوشید. شما می توانید خودتان را قبل و بعد از ورزش وزن کنید سپس اختلاف وزن تان را محاسبه کرده و به ازای هر ۲ پوند کاهش وزن یک لیتر آب و یا مایعات دیگری بنوشید.