آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

آنچه شما درباره ی چاق شدن می دانید

آنچه حقیقت ندارد:

۱) اشخاص چاق کسی هستند که سرخوشند و زندگی بدون دغدغه و آسوده ای دارند.

۲) بعضی اشخاص با خوردن آب هم چاق می شوند.

۳) نان سرخ شده تست کمتر چاق می کند.

۴) عسل چون دارای قند طبیعی است کمتر از قند چاق می کند.

۵) قند و شیرینی بیش از بقیه ی مواد سیب چاقی هستند.