آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+
زمان مطالعه: کمتر از 2 دقیقه

تمرینات تخصصی بازو : جلو بازو با دمبل جفت ایستاده

هدف: ماهیچه خم کننده بازو و ماهیچه ۲ سر بازویی را تمرین و پرورش می دهد.

نحوه اجرای تمرین: پاها به اندازه عرض شانه ها و با زانوهای کمی خم شده بایستید. با هر دست، یک دمبل را نگه داشته، دست ها را به طرف بالا بیاورید و پس از مکث کوتاهی، به آرامی به وضعیت شروع تمرین بازگردید.

توجه شود افرادی که دچار عارضه گودی کمر یا کمر درد هستند بهتر است این تمرین را نشسته انجام دهند.

نحوه نفس گیری: هنگامی که آرنج ها باز می شود و دمبل ها به طرف پایین می رود، نفس را فرو دهید (دم) و هنگامی که آرنج ها خم شده و دست ها به طرف بالا می رود نفس را بیرون دهید (بازدم).

دم و بازدم در حرکات بدنسازی