آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
زمان مطالعه: کمتر از 6 دقیقه

جلسات تمرین با برنچ وارن

وقتی من در سنین نوجوانی بودم، شاهد تمرینات رونی کلمن (در باشگاه متروفلکس) و اوج گیری او در دنیای بدنسازی بودم، از همان زمان در همان باشگاه تمرین می کردم، و آنچه در باشگاه انجام می داد را تقلید می کردم: با اجرای جلسات دیوانه وار تمرین مشابه او. هنوز هم بسیاری از مواقع در باشگاه مترو فلکس تمرین می کنم، همینطور جانی جکسون و تعدادی دیگر از بدنسازان حرفه ای و آماتور که در سطوح بالایی رقابت می کنند، یا حداقل آرزوهای بزرگی در سر دارند.