آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

تکنیک های تغییر ناپذیر افزایش قدرت

چه بدنساز هستید چه پاورلیفتر در این مقاله روش هایی را ذکر کرده ایم که به افزایش شدت کمک زیادی می کند.

قدرت در هر زمینه ای جذاب است. و هر کسی در هر زمینه ای که فعالیت دارد تشنه و حداقل دوستدار قدرت است. در تمرینات وزنه هم خیلی ها با هر قدرت تمرین می کنند با این که بدنسازان هدف اصلی شان افزایش قدرت نیست اما به هر حال هر چه با وزنه سنگین تری بشود تمرین کرد تحریک عضله سازی تمرین هم بالاتر می رود.