آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+
زمان مطالعه: کمتر از 3 دقیقه

تکنیک های پیشرفته

شاید در این بین افرادی باشند که این پرسش را مطرح می‌ کنند که اصولاً چرا این تکنیک های پیشرفته را در مورد تمرین با وزنه های آزاد به کار نمی گیریم اما پس از مطالعه این مرحله به این مهم پی خواهید برد و خود نیز به این مسئله اعتراف خواهید کرد که عدم استفاده از این تکنیک در تمرین با وزنه های آزاد فلسفه و حکمت خاص و ویژه ای نداشته و اصولاً امکان استفاده از این تکنیک در تمرینات با وزنه آزاد وجود نداشته است.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

تکنیک های تغییر ناپذیر افزایش قدرت

چه بدنساز هستید چه پاورلیفتر در این مقاله روش هایی را ذکر کرده ایم که به افزایش شدت کمک زیادی می کند.

قدرت در هر زمینه ای جذاب است. و هر کسی در هر زمینه ای که فعالیت دارد تشنه و حداقل دوستدار قدرت است. در تمرینات وزنه هم خیلی ها با هر قدرت تمرین می کنند با این که بدنسازان هدف اصلی شان افزایش قدرت نیست اما به هر حال هر چه با وزنه سنگین تری بشود تمرین کرد تحریک عضله سازی تمرین هم بالاتر می رود.