آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0
زمان مطالعه: کمتر از 8 دقیقه

در این مقاله درباره هر گونه اعدادی صحبت می کنیم به غیر از عدد و وزنه ها. موضوع بحث درباره تعیین دامنه تکرار جادویی یعنی تعداد ست ها و تکرارهایی است که در هر جلسه تمرین اجرا می کنید، در این باره حرف می زنیم که چند جلسه تمرین می کنید و هم چنین روی دیگر سکه هم توجه داریم یعنی در سیکل های تمرین خود چند جلسه تمرین نمی کنید. وقتی بدنسازی را آغاز می کنید معمولاً هر حرکت را ۳ ست ۱۰ تکراری اجرا می کنید و ۳ نوبت هم در هفته تمرین دارید.

بعد از آن که کتاب آرنولد می خواندید بلافاصله سراغ ۵ ست با ۸ تکراری می روید و هر عضله را در بدن با ۴ حرکت تمرین می دهید که می شود هر گروه عضلانی ۲۰ ست و تعداد روزهای تمرین در هفته هم از ۳ به ۶ روز می رسد و فقط یک روز را استراحت می کنید.