آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

سرشانه های نامتقارن

اغلب افراد در بخش های مختلف سرشانه دچار عدم تناسب هستند، مثلا سر جلویی دلتوئید آنها حجم بالایی دارد، ولی سر میانی و پشتی آن ضعیف مانده است. اگر شما هم جزو آنهایی هستید که از این موضوع رنج می برید از برنامه پیش رو بهره بگیرید تا به تعادل و تناسب خوبی در شانه های خود دست یابید.

یکی از ویژگی های مهم تمرین سرشانه این است که همواره انتخاب های زیادی برای ایجاد تنوع در تمرین دارید و اگر کمی هوشیار باشید هرگز تمرین سرشانه شما دچار یکنواختی نخواهد شد. مفصل سرشانه کروی شکل است و دامنه حرکت بالایی دارد و عضلات دلتوئید کمک می کنند تا دست ها در زوایای مختلفی حرکت داشته باشند از جمله به سمت جلو، طرفین و پشت که امکان اجرای انواع نشر را فراهم می کند؛ بعلاوه پرس های سرشانه و کشش پارویی عمودی تا زیر چانه. اینها را در تمام تجهیزات ممکن ضرب کنید از جمله هالتر، دمبل، سیمکش و دستگاه، آن وقت تعداد بی شماری حرکت دارید که می توانید مورد استفاده قرار دهید. با این حال هنوز افراد بسیاری وجود دارند که دارای دلتوئیدهای نامتناسبی هستند. این مشکل به شکل های مختلفی خود را نشان می دهد، از عدم تعادل بین سر جلویی و سر پشتی دلتوئید گرفته تا عدم حجم کافی در بخش میانی دلتوئید یا ضعف کلی سرشانه.