آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

 تمرین بازو

مقدار تمرین بازو را افزایش دهید و رشد آنها را مشاهده کنید هجوم خون به بازو در این برنامه دلیل اصلی رشد بازوهاست. وقتی که حس می کنید بازوها احتیاج به شوک دارند افزایش مقدار تمرین می تواند مثل معجزه عمل کند. برنامه ای که معرفی می شود، آستین خیلی از پیراهن ها را برایتان تنگ خواهد کرد.

در این طرح از حرکات اصلی برای افزایش مقدار تمرین روی جلو بازو و پشت بازوها استفاده می شود و عضلات برای رشد سریع تر شوک می شوند.
اشتباه نکنید این برنامه در واقع یک جلسه تمرین اختصاصی روی بازو است و به درد کسانی می خورد که از رشد بازوهای خود رضایت کافی ندارند یعنی که فقط هفته ای یک بار باید با این برنامه تمرین شود و بعد از آن عضلات برای رشد نیاز به استراحت دارند. برخی از حرکات تمرین این برنامه شاید برای شما عجیب باشد که چرا در این تمرین بازو استفاده شده اما همه آنها بر اساس منطق در برنامه جای داده شده اند و اشتباهی صورت نگرفته است.