آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

پیکر تراشی

آیا تا به حال کسی را در باشگاه دیده اید که از انجام برنامه های بالا تنه خود غفلت کند یا آن را به طور کامل انجام ندهد؟
تا به حال شده وقت زیادی صرف تمرین برای بالا تنه کنید ولی نتیجه ای که باید نگرفته باشید؟ این برنامه به عنوان یکی از بهترین تمرینات ترکیبی در یک دوره زمانی مناسب تهیه شده است. این تمرینات را باید دو روز در هفته انجام دهید اگر چه ۲ روز تمرین در هفته سنگین بنظر نمی رسد ولی یادتان باشد که شما باید تمرینات پا را هم در برنامه تان بگنجانید و وزن بدن یکی از مواردی است که به شما کمک می کند تا پشتی پهن و بازوهایی حجیم داشته باشید.
تمریناتی که با توپ مدیسن انجام می شود عضلات تثبیت کننده را تقویت می کند. فراموش نکنید تمرین را کنترل شده و دقیق انجام دهید تا به نتیجه دلخواهتان برسید.