آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بهترین زمان برای ورزش

انجام تمرینات ورزشی نباید مانند انجام کارهای تمیز کردن خانه در نظر گرفته شوند. شما قبل از شروع تمرینات ورزشی، باید اقدامات لازم برای انجام آن را فراهم سازید. آیا به یاد دارید که قبل از رفتن به یک کلاس ورزشی، غذا خورده باشید؟ آیا از کفش های ورزشی مناسب داخل باشگاه استفاده می کنید؟ آیا هر شب قبل از تمرین، خواب کافی دارید؟ در مورد زمان رفتن به باشگاه چه فکری کرده اید؟

بعضی از تحقیقات نشان داده اند که، بهترین زمان برای ورزش کردن و به باشگاه رفتن صبح زود و با معده خالی است، چرا که در این حالت با سرعت بیشتری وزن خود را کاهش و سطح انرژی خود را افزایش می دهید. بعضی دیگر از مطالعات نشان داده اند، تغییر در وضعیت یکنواخت ورزش کردن در طول روز، بهترین حالت است.