آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

دراز نشست راز سیکس پک نیست

هشدار : کرانچ و دراز نشست راز عضلات سیکس پک نمی باشند. طبق مقاله ای که اخیرا از نیروی دریای آمریکا منتشر شده نیروی دریایی آمریکا در تمرینات امادگی جسمانی ملوانان دراز نشست و کرانچ را حذف کرده و حرکات دیگری به تمرینات آنها اضاف کرده است.

در حقیقت خمیدگی بیش از حد و به طور مکرر ستون فقرات (یعنی خم کردن قفسه سینه به سمت زانوها) بدترین تمرینی است که می توانید نسبت به کمر خود انجام دهید. اگر از هر مربی یا مدلی فیتنسی بپرسید می گوید علاوه بر کرانچ های چرخشی، داشتن یک رژیم درست برای سیکس پک ضروری است. اما در اینجا شش تمرین کلیدی موجود است که برای ساخت عضلات شکم بهترین حرکات موجود هستند.