آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
8+

در این مقاله شما را با کاربرد بدنسازی در فوتبال آشنا میکنیم.

تمرینات با وزنه یکی از انواع تمرینات قدرتی در فوتبال می باشد که با توجه به رویکرد حرفه ای که در فوتبال طی سال های گذشته پدیدار شده است؛ در نزد بازیکنان، مربیان و دست اندرکاران این رشته ورزشی از جایگاه در خور توجهی برخوردار است. به همین دلیل در این مقاله به ارائه یک روش برای انجام تمرینات با وزنه به نام روش “هم تنش” برای بازیکنان بازیکنان فوتبال می پردازیم.