آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

یکی از مهمترین نکاتی که یک ورزشکار،‌ قهرمان بدنسازی و پرورش اندام باید به آن توجه کند هنر فیگورگیری در مسابقات بدنسازی و نمایش بهتر و کامل تر بدن در در هر سطح، برای کسب مقام و سنجش بدن خود با سایر رقبا است.

فیگورگیری را می توان به برداشت محصول یک مزرعه تشبیه کرد که کشاورز ماه ها و شاید سال ها برای آن زحمت کشیده است و در صورتی که برداشت محصول به خوبی انجام نشود نه تنها زحمات کشاورز به چشم نخواهد آمد بلکه ممکن است این زحمات به هدر رود.