آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

عضله کوچک

جانی جکسون از جمله بدنسازانی است که در پاورلیفتینگ سابقه ای درخشان دارد. او چند بار هم به عنوان قوی ترین بدنساز جهان معرفی شده و در ادامه شاهد پاسخ های این بدنساز و پاورلیفتر موفق به پرسش هایی در مورد پشت بازو نقش آن در جابجا کردن وزنه های سنگین در حرکات پرسی و برنامه ای جهت افزایش قدرت این گروه عضلانی خواهید بود.
نقش پشت بازو در مقدار وزنه ای که می توان در پرس ها جابجا کرد چقدر است؟ به خصوص که آنها عضله کوچک هستند.

جانی جکسون: «کوچک؟ شاید وقتی آنها را با بخش هایی مثل پا یا پشت مقایسه کنید کوچک به نظر بیایند اما آیا به این معنی است که بی اهمیت هم هستند؟»