آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

آیا رشد بدون پرس سینه هالتر ممکن است؟

من دیگر پرس سینه را در برنامه های تمرینم انجام نمیدهم در واقع حدود یک دهه است که این حرکت را در برنامه های خود ندارم و برایش دلایل زیادی هم دارم. اول از همه اینکه به نظرم پرس سینه حرکتی است که بیشتر برای نمایش اجرا می شود و به نظر من باید شما حرکتی را انجام دهید که بخواهید ببینید چه مقدار وزنه ای را می توانید جابه جا کنید. مردم همیشه دوست دارند بدانند من در پرس سینه چه مقدار وزنه ای را را جابه جا می کنم و وقتی از من در این ارتباط سوال می شود و در پاسخ می گویم که پرس سینه در نواحی سر شانه و سینه دچار پارگی شده اند بنابراین من علاقه ای به انجام پرس سینه به خاطر ریسک آن ندارم.