آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

اگر می خواهید به اهداف بدنسازی خود برسید باید اولین اولویت شما موقع ورود به باشگاه اجتناب از آسیب دیدن باشد. خوشبختانه بدنسازی یکی از امن ترین ورزش هاست چون هر حرکتی که انجام می دهید کاملا با جزییات برنامه ریزی شده است تحت کنترل کامل شما می باشد.

انواع آسیب های بدنسازی

  1. آسیب های تحتانی کمر
  2. تاندون ها
  3. پارگی عضله و تاندون
  4. کش اومدن و رگ به رگ شدن
  5. آسیب مفاصل یا غضروف