آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

آزمایش قدرت عضله شکمی

روش اجرا: در حالی که داوطلب به پشت خوابیده و انگشتان خود را در پشت گردن به یکدیگر قلاب کرده است پاهایش به وسیله آزمایشگر بر روی میز نگه داشته می شود.
به داوطلب گفته می شود:”در حالی که انگشتان خود را در پشت گردن قلاب کرده است سعی کند، بالا تنه خود را از سطح میز بلند کرده و به وضعیت نشسته درآید”.

سفت کردن عضلات شکم

توضیحات:
از آگاهی یافتن داوطلب نسبت به چگونگی اجرای آزمون قدرت عضله مستقیم شکمی مطمئن شوید. اگر در نخستین آزمایش فرد، به علت عدم آگاهی قادر به انجام آزمون نبود، به او فرصت دوباره دهید. در هنگام بالا آوردن تنه، پشت باید به طور کامل صاف و مستقیم باشد.

امتیازات:

  • عدم موفقیت در بالا آوردن تنه از سطح میز=صفرامتیاز
  • بالا آوردن تنه از سطح میز بدون کمک=۱۰ امتیاز
  • بالا آوردن تنه از سطح میز با کمی کمک=۵ امتیاز