آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

آخرین تحقیقات بدنسازی در زمینه های تمرین، چربی سوزی و سلامتی

آخرین تحقیقات بدنسازی در زمینه تمرین

اسکوات از جلو، ستون مهره ها را تحت فشار کمتری قرار می دهد

رواج تمرینات با وزنه و تمرینات ترکیبی (مثل کراس فیت) در سال های اخیر باعث افزایش محبوبیت حرکاتی مثل اسکوات از جلو برای بهبود قدرت کلی بدن و افزایش کارایی ورزشی در اجرای سایز حرکات شده. محققانی در ترکیه به بررسی تفاوت های بیو مکانیکی و فعالیت عضلات در طول اسکوات از پشت و اسکوات از جلو، زمانی که حداکثر وزنه توسط افراد مورد استفاده قرار می گیرد، پرداختند. نتایج، تفاوت های چشمگیری را بین این دو حرکات نشان داد. فعالیت عضله پهن میانی (یکی از سرهای عضله چهار سر ران) در طول اسکوات از جلو بیشتر از اسکوات از پشت بود،در حالیکه فعالیت عضله نیم و تری (یکی از عضلات همسترینگ) در طول اسکوات از پشت، بیشتر بود. خم شدن تنه هم در طول اسکوات از پشت در بیشترین حد بود. البته ورزشکاران توانستند در طول اجرای آن وزنه های بیشتری جابجا کنند، بنابراین برای به حداکثر رساندن قدرت پایین تنه حرکت مهمی است. اما اسکوات از جلو می تواند ارزش بیشتری برای تقویت عضلات چهار سر ران و اجتناب از دردهای کمر باشد.