دستگاه های شرکت بادی تون body tone

مدل evolution بادی تون مدل vanguard بادی تون دستگاهای وزنه آزاد بادی تون هوازی

مدل evolution بادی تون

مدل vanguard بادی تون

دستگاهای وزنه آزاد بادی تون

هوازی

درباره اصغر مرادی

قهرمان هشت دوره پرورش اندام ومربی بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB-تحصیل کرده تربیت بدنی-مدیر مجتمع ورزشی گلها-مدیر شرکت تولید دستگاههای بدنسازی بادی فول-مدیر سایت اتحادیه بدنسازی ایران-مشاور مربیگری ,مدیریت وبازاریابی باشگاههای بدنسازی

ثبت دیدگاه