آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

مصرف میوه

بسیاری از بدنسازان و به اصطلاح کارشناسان بدنسازی، بر این باورند که در طول چربی سوزی باید میوه ها را از رژیم غذایی روزانه حذف کرد. در مقابل عده ای در طول رژیم هم از این مواد غذایی با ارزش در مقادیر کم بهره میگیرند و نتایج بسیار خوبی هم کسب می کنند. از آنجایی که میوه ها به طور عمده از کربوهیدرات ها تشکیل شده اند، بسیاری از بدنسازان در طول رژیم از مصرف آنها خود داری می کنند برای اینکه مقدار کربوهیدرات دریافتی خود را کاهش دهند. بسیاری از بدنسازان هم در تلاش برای چربی سوزی هستند از میوه ها هراس دارند، به دلیل فرکتوز موجود در آنها.