آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بازی با آتش چربی سوزها

چربی سوزها چه هستند؟

مخلوطی از گیاهان و محرک ها هستند که اندکی دمای بدن را افزایش می دهند و این کمک می کند به شما تا کالری بیشتری حین تمرین بسوزانید. افدرین یک مدل مصنوعی از گیاهی چینی به نام افدرا است که به عنوان عنصر کلیدی در چربی سوزها مورد استفاده قرار می گرفته اما حالا فقط با تجویز پزشک قابل دسترس است چرا که اثرات جانبی خطرناک و اعتیادآوری دارد.