Super charge Xtreme N.O

این نمونه در اصل یکی دیگر از مکمل هایی است که به منظور تشدید پمپاژ خون به درون بافت های عضلانی تولید و عرضه شده است.

اثرات مثبت

کمپانی سازنده در تشریح این محصول به افزایش سایز عضلات، افزایش قدرت و افزایش سطح انرژی اشاره کرده و به عبارت دیگر هیچ یک از مواردی که ورزشکاران رشته های قدرتی از آنها استقبال می کنند را از قلم نیانداخته و این مکمل را هم برای ورزشکاران رشته های قدرتی نظیر وزنه برداری و پاورلیفتینگ و هم برای ورزشکاران رشته های پرورش اندام مناسب دانسته است.