آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
5+

مکمل NO-Xplode

پرورش اندام و ورزش های قدرتی بر خلاف آنچه که تصور می شود و بر خلاف آنچه که برخی ها در ذهن دارند ورزش هایی کاملا انرژی بر بوده و انرژی زیادی را در حین تمرین طلب می کند و از این رو پرداختن به این ورزش ها همواره افت سطح انرژی در حین تمرین و خستگی زود رس را به همراه داشته است و دارد.

افزودن بر سطح انرژی خود در حین اجرای حرکات تمرینی سنگین و فشرده پرورش اندام معمولا از ترکیبات مختلف اعم از مجاز و غیر مجاز استفاده می کنند و به دلیل اینکه بدن هر چه سریع تر به این مواد و این ترکیبات عادت نکرده و از پاسخ دهی بدن به این ترکیبات کم نشود نیز مرتبا نوع ماده مصرفی خود را تغییر می دهند.