مکمل Nitro Fire-امروزه کمتر کمپانی مکمل سازی را می توان یافت که یکی دو نمونه مکمل پمپاژ دهنده که برای مصرف قبل از تمرین تهیه می شوند را روانه بازار نکرده باشد و در این میان کمپانی هایی هستند که چندین نمونه از این دسته از مکمل ها را تولید و به بازار مکمل های غذایی عرضه نموده اند.