فواید:MSM، که با نام سولفونیل سولفور هم شناخته می شود، در مایعات و بافت های تمام ارگان های زنده یافت می شود و منبع غنی از سولفور است. به این دلیل که سولفور کلید ساختاری در کلاژن است، MSM می تواند به بدن کمک کند برای بازسازی غضروف مفاصل.