آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
10+

پرس نظامی
اغلب ورزشکاران با شنیدن نام پرس، بی اختیار به یاد پرس سینه با هالتر که از پایه ای ترین حرکات پرورش اندام می باشد می افتند اما حقیقت این است که در پرورش اندام، به جز پرس سینه، پرس های دیگری نیز وجود دارد.
از این حرکت که در بین ورزشکاران به پرس سرشانه و به پرس نظامی نیز معروف شده است می توان به عنوان پایه ای ترین حرکت برای تمرین دادن سرشانه ها یاد کرد. همانگونه که پرس سینه با هالتر را می توان اصلی ترین حرکت برای تمرین دادن عضلات سینه ای و اسکوات پا را نیز می توان اصلی ترین تمرین برای رشد دادن عضلات چهار سر ران دانست این حرکت را نیز می توان اصلی ترین حرکت برای تمرین دادن عضلات سرشانه به شمار آورد.