آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

مکمل پروتئین

می توان گفت که این مکمل نوعی پروتئین کم قند و کم کالری و صد البته رژیمی برای دوره های چربی سوزی و کات بوده است. افرادی که به قصد کاستن از میزان چربی زاید بدن خود رژیم می گیرند معمولا در طول روز با گرسنگی شدید رو در رو می شوند و این اشتهای وسوسه کننده در طول شب نیز به واقع می توان گفت که آزار دهنده ظاهر می شود و به دلیل اینکه تناول کردن و مخصوصا خوردن مواد غذایی پر کالری برای این افراد شدیدا ممنوع است و به دلیل اینکه این افراد نمی توانند هر آنچه در اختیار دارند را میل کنند دچار درد سر شده و در اغلب موارد سختی کشیده و محتمل دشواری هایی می شوند.