تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل 

مشخصات : رنگ بدنه نقره ای روکشهای قهوه ای و مشکی 

توضیحات : تحویل ۱۰ روزه -تلفن فروشند مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده : دستگاه های بدنسازی  بادی فول

قیمت :  ست کامل ۸۵ میلیون

میزان کارکرد : آکبند 

 

به اشتراک بگذارید:

تعداد دستگاه ها : طبق تصاویر

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات : تماس با فروشنده۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده : وزنه آزاد بادی فول ساخت ایران درحد استاندارد جهانی

قیمت : هر ایستگاه ۴٫۹۵۰٫۰۰۰

میزان کارکرد : آکبند


.

به اشتراک بگذارید: