وزنه های افراطی

هر از گاهی ممکن است در چیزهایی که خوب هستند نیز دچار افراط شوید تمرینات سنگین بدنسازی یک ایده بسیار خوب به حساب می آید اما تا جایی که مربوط به افزایش سایز عضله می شود از لیست ضروریات خارج می شود .
برای افزایش سایز باید از سنگین ترین وزنه ممکن با فرم درست در قالب ۱۶ الی ۱۰ تکرار استفاده کنید و از حرکات پایه ای بهره ببرید . خیلی از بدنسازان تمرکزشان روی استفاده از حداکثر وزنه با دامنه تکرارهای کمتر یا فرم حرکتی نادرستی است.