آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

نوشیدن قهوه تلخ

این روزها خیلی از تحقیقات جدید به این نتیجه رسیده اند که بهتر است بدنسازان نوشیدن قهوه تلخ را روزانه در برنامه غذایی خود جای دهند. کسانی که به این موضوع واقف هستند باید خوشحال باشند که از فواید آن استفاده می کنند.